Rozchodový rituál - krok k odpusteniu

24.02.2019

Zuzana je 44-ročná žena, matka štyroch synov, žije v Bratislave, sprevádzajúca žena, venujúca sa rozchodovým rituálom, konzultantka -facilitátorka techniky 3v1 (odblokovanie stresu, kineziológia), technike chöd (práca s démonmi strachu, hnevu, paniky, úzkosti, atď.), technike Práca od Katie Byron. Článok vyšiel vo Vitalite 10/2018.

Zuzana Mališová-sprevádzajúca žena

Čo je rozchodový rituál?
"Rozchodový rituál je spôsobom ako si uvedomiť, čo zo spoločnej minulosti s bývalým partnerom/ partnerkou chceme ponechať ako spomienku a čo potrebujeme v úcte a v láske prepustiť. Neznamená to, že rituál nás zbaví bolesti z rozchodu, no pomôže nám byť v sile svojho cítenia, vnímania a uvedomenia. To, čo je zvedomené a uznané, to, čomu dáme úctu a pozornosť môže byť v Láske prepustené. Vtedy to prestáva poletovať v priestore ako "ťažké energie". Mení sa to a transformuje na výživu pre našu dušu, pre porozumenie sebe samej... Rituál začína spoločným zdieľaním, uzemnením sa a energetickým cvičením. Samotný rituál trvá cca 2 hodiny a prechádzame ním cez živly - Zem, Voda, Oheň a Vzduch. Každý živel má svoj púšťací/očistný rituál. Rituál ukončíme opätovným zdieľaním, uznaním, zvedomením toho, čo sa udialo a vytvorením spoločnej kvetinovej mandalky Vďačnosti a Lásky."
Ako by si charakterizovala rozchodový rituál z Tvojho pohľadu, pohľadu sprevádzajúcej osoby?
"Klienti často netušia, kam ich rozchodový rituál emočne hodí, byť so sebou znamená byť v dôvere v seba, v proces, aj sprevádzajúcu osobu, byť bez kontroly a takpovediac ísť na svoje povestné dno a nevedieť, čo nás tam vlastne čaká... Pravda, ktorá vypláva nás obnažuje, v tom akí skutočne sme a prináša nám úľavu, autenticitu a nevinnosť. Ako sprevádzajúca nehodnotím, neoceňujem, nezasahujem, len otváram a držím priestor a nechám sa prekvapiť tým, čo príde. Iba som s tým, čo sa deje. V podstate sa dá povedať, že som tiež bez kontroly. Rozdiel medzi mnou a klientom je ten, že sa tomu stavu "bez kontroly a očakávaní" odovzdám a nechám sa viesť tokom života, Bohyňou. A v hĺbke svojej duše ďakujem za všetko, čo proces rozchodového rituálu prinesie. Klientovi. Aj mne.
Prečo?
"Pretože ovocie dozreje časom. A čas ukáže, či sme sa naozaj pohli z miesta uviaznutia. Pretože problém vo vzťahu je niekedy iba zrkadlom uviaznutia v nás samotných, vo svojom vlastnom živote. Na tom druhom to iba lepšie vidíme. Je to akoby sme sa postavili špinaví pred zrkadlo a potom čistili obraz v zrkadle, namiesto seba."
Čo je úloha sprevádzajúcej ženy?
Vnášať do priestoru, kde sa obrad koná Lásku, Úctu, Rešpekt, byť prepojením s Bohyňou a manifestáciou živlov v priestore, prítomnosť vo vlastnom vedomí a umožnenie iným bytostiam si zvedomiť svoje emócie, myšlienky, predsudky a predstavy, ale aj držanie bezpečného priestoru počas konania sa obradu.
Musia byť na obrade prítomní obaja partneri?
Nie, nemusia. Pracujeme na energetických väzbách, ktoré vnímame bez ohľadu na to, či je náš partner ochotný ísť s nami na rituál. Ukončenie vzťahu aj týmto spôsobom, odovzdanie vzájomných sľubov, darov a dohodnutie sa, ako budeme fungovať ďalej, ak sú naším rozchodom ovplyvnené deti môže byť veľmi prínosné pre oboch partnerov. No zatiaľ mi klienti chodili individuálne. Sama som sa pýtala, prečo to tak je a prišla mi paralela s cestovaním. Ak sa chcem niekam dostať, musím najskôr presne vedieť kde sa nachádzam a kto som. V rituáli dochádza k uvedomeniu si oboch rozmerov.
Aké zmeny vnímaš na klientoch po rituáli?
Často klienti žijú vzťahy v neautenticite, prispôsobovaní, kompromisoch, nevedomom klamaní seba, či partnera. Na rituáli sú však v hlbokom kontakte s vlastnou dušou a uvedomujú si, kde sú a čo z toho všetkého sú naozaj oni sami. Oddeľujú zrno od pliev. Zatiaľ som nemala klienta ani klientku, ktorý by všetko hádzal na toho druhého. Vždy išlo o hlboké procesy skúmania a nachádzania seba. No, čo to komu vnútorne dá a ako pretransformuje prínos rituálu do prejavu vo svojom "novom" živote, to si asi zodpovie po čase každý klient najlepšie sám.

Jana Artimová-klientka
A ako vyzerá rituál z pohľadu klientky?
"Rozchodový rituál každému s láskou nastaví zrkadlo podľa toho, v čom naozaj stojí v danom okamihu života. Je to boľavé, ale zároveň nakoniec ako nádych, keď sa nevieš dlho vynoriť z vody."
Janka je 40-ročná žena, matka dvoch synov, žije v Bratislave. O tom, že sa chce rozísť povedala konzultantke, u ktorej bola na opakovaných odblokoch a neskôr aj na rozchodovom rituáli, mala však problém, ako vôbec odkomunikovať svoje rozhodnutie odísť s manželom. Vnútorne riešila odchod, vo fyzickej realite sa nič nedialo ani nenasvedčovalo odchodu. Teraz je asi 13 mesiacov od rozchodového rituálu, tesne po rozvode. Nižšie uvedené riadky sú jej vnútornou sebareflexiou, obrazom toho, čím prešla.
Tento môj rituál bol pre mňa Začiatok cesty od - púšťania. Odpúšťania Sebe, aj tomu druhému. U mňa to bolo (a je) najmä voči Sebe. A, začiatok prepúšťania všetkého, čo sme za posledné roky s manželom nahromadili medzi sebou v pocitoch, myšlienkach, presvedčeniach, skutkoch, slovách tak, že sme nevedeli kde je pravda a láska už vôbec nie. Bola tam veľká vina, žiaľ, ľútosť, hnev, posudzovanie, odpor, smútok, výčitky.... JA som nevedela, alebo ani nechcela vedieť ? aká je tá moja vnútorná pravda.
Pamätám si, že u mňa bol dlhý proces vôbec dôjsť na rituál, hoci som vedela, že chcem odísť od muža.. "Ešte nie, ešte nie" ... mi bežalo vnútri . Bála som sa; no čoho presne? Teraz keď sa nad tým zamýšľam, myslím že som rituál brala ako nejakú definitívu a nechcela som si pripustiť, že naozaj. Asi som sa bránila tejto pravde ešte viac preto, že ja som bola u nás ten z páru, kto sa rozhodol. Lenže to v reálnom živote znamenalo, stáť na mieste - až teraz mi došlo, že moja duša sa prejavovala a hýbala cez všetku tú "prácu" ktorú som robila vnútorne (hľadanie, techniky, odblok, ženská spoločná práca, tantra, konštelačné systémy, .....) ALE fyzická realita bola iná.

Telom, to znamená to, čo som žila v bežnom živote nezodpovedalo pohybu duše. Nenasledovala som fyzicky to, čo sa ukázalo pri vnútornej práci. Myslím, že veľkú rolu v tom hrala aj ne - Zodpovednosť ; vyplývajúca zo strachu a vnútornej neochoty prihlásiť sa k vlastnej Sile. K tomu, že som tvorcom nie obeťou toho, čo som žila doteraz a kde som; a najmä .... čo príde.?
Bože, a teraz vidím, prečo môj muž "neveril" všetkým tým mojim aktivitám, technikám, ženským obradom atď. Prečo ho to iritovalo, smial sa, bol sarkastický, ironický .... lebo to nebola žitá realita. Neveril mi to, pretože som si v tom sama neverila. Bol dobrým zrkadlom, na ktoré som sa samozrejme chcela hnevať ☺.
Teraz , s odstupom vidím,že rozchodový rituál ktorý sme spolu robili, bol pre mňa:
Katalyzátor - skutočnosti potlačenej pod nahromadenými pocitmi; zvykmi; frázami; príbehmi vo vlastnej hlave; všetkým bla - bla ktoré som žila
Sprítomnenie - kde som naozaj teraz? V čom Naozaj stojím - na duši; v hlave a telom (môže byť ako v mojom prípade, že je v tom úplný nesúlad: čo hovorím, myslím, cítim, viem, robím). A bolo to pre mňa prvé také ozajstné spojenie sa s tým - v pocitoch, dovoliť si plakať; dovoliť si vypustiť zvuk?; dovoliť si kričať?;
Videnie/ vhľad
Čo a kde je (aj nie je) v tomto vzťahu moja ne - Zodpovednosť : prevziať ju (uff)
Videnie a vnímanie, že trpí aj On
Koľko vzájomných sľubov, záväzkov, pút sme si povedali, vytvorili a potrebujú práve teraz moju (našu?) pozornosť, uznanie, videnie, láskavé prepustenie-uvoľnenie
Rozchodový rituál bol pre mňa vlastne jeden veľký Začiatok. Čoho?
- vlastnej vedomej cesty rozchodu s manželom
- púšťania viny a automatických presvedčení
- očisťovania - nánosov od pravdy
- odpúšťania Sebe, aj Jemu
- lásky bez posudzovania, a ohľadu na okolnosti
A stále som v tom procese ☺ ĎAKUJEM zo srdca.

Vytvorte si webové stránky zdarma!