Vydymovanie

Vydymovadlo sa páli na sitku nad plameňom sviečky, alebo na uhlíku, ktorý musí byť rozpálený a položíme naň trošku voňavej zmesi. Je nevyhnutné byť pri pálení opatrný, pretože uhlík je veľmi horúci a nádobka, v ktorej je položený, musí byť veľmi dobre odizolovaná od miesta, kam ju položíme. Odporúčam používať nádoby určené na vydymovanie - kadidelnice, či aromalampy so sitkom. Treba sa dopredu zamyslieť, čo chcete vydymovať priestor alebo ľudí. Teda, či necháte nádobku položenú na jednom mieste alebo ju budete držať v ruke. Je fajn mať aj pierka, krídlo, či paličku na vydymovanie. 
Pri vydymovaní je potrebné sústrediť sa, vystrediť sa a uvoľniť sa do seba. Vyžaduje si našu plnú prítomnosť a pozornosť. Vydymovanie otvára priestor medzi hmotným a nehmotným svetom.  Je len na nás, čo sme alebo nie sme schopní vnímať a cítiť. 

Návod na pálenie rašelinového uhlíka nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=i_n8_VBQZeA

Vydymovanie zachytil na nádherných fotkách Eileen Yaman

Vytvorte si webové stránky zdarma!