Odblokovanie stresu - osobná konzultácia

12.02.2019

Základom akejkoľvek cesty je vedieť kde som a kam sa chcem dostať. A podľa rôznych okolností ako sú spolucestujúci, účel cesty, čas, počasie a pod. si vyberám ako sa tam dostanem. Nuž a o tom je vlastne aj rozpúšťanie, či odblokovanie stresu.

Priebeh sedenia je dôležitý proces, no pravda je, že veľa vecí je intuitívnych a iba zapadajú do toho, čo sa medzi mnou a klientom deje na všetkých úrovniach - myseľ, telo aj emócie. Spätne sa však ľudia, často chcú chytiť niečoho, čo je hmatateľné, preto píšem tento článok.

Každý klient príde na sedenie s témou, problémom, ktorý chce riešiť. A tak ako pred cestou autom začíname tým, že si úprimne odpovieme na otázku: Kde som v tejto téme teraz? Kde sa vidím, cítim, stojím, sedím, idem čakám? Množstvo variant zadefinovania bodu A. Aký je môj stav, čo sa deje na úrovni myšlienok, aké mám pocity, aký je fyzický, či psychický stav môjho tela? Tu nepomôže žiadne prikrášľovanie a treba si priznať pravdu.

Poznanie pravdy nám pomáha sformulovať našu potrebu, naše želanie, to po čom túžime, čo chceme realizovať, zhmotniť? Niekedy je to aj o tom, čo sa chce cez nás narodiť. Dosť často sa môže stať, že my chceme mysľou niečo a naša duša sa potrebuje teraz realizovať ináč. A tak hoci chcem dieťa, narodí sa cezo mňa kniha. Nebolo už potreby mať ďalšie dieťa vo fyzickom svete, no bola tu potreba niečo odovzdať tomuto svetu ináč ako dieťatkom. A takto to bolo napríklad aj s mojou knihou Deti nás učia a liečia.

Je veľmi dobre pre hĺbku vlastnej vnútornej práce mať jasno v tom, či to čo chcem, je aj to, čo potrebujem. Môžem napríklad chcieť auto. Vnútorná potreba, ktorú si ňou napĺňam však má inú podstatu. Niekto potrebuje auto, lebo potrebuje pocit bezpečia a ten mu MHD nedáva a čo je horšie, možno mu to nedá ani auto, pretože sa v bezpečí necíti sám v sebe... Niekto iný potrebuje pocit vlastnej moci nad situáciou zvonku a kúpi si niečo hraničiace s obrneným transportérom. V skutočnosti potrebuje poliečiť vlastný strach. A takto by sme mohli dlho pokračovať...

Je celkom fajn, položiť si otázku: Aké mám na tejto ceste prekážky? Niekedy sú to naše obavy, strachy, čo nám bránia realizovať sa. Niekedy sú to myšlienky, ktoré nás prenasledujú a my im veríme. Niekedy sú to proste iba veci, ktoré sa nám dejú a nedovoľujú nám toto zhmotnenie a my nevieme, prečo sa toto deje práve nám. Môžeme sa motať v kruhu a nie sme schopní z neho odbočiť na pokračovanie cesty. Toto sú vlastne iba aspekty nášho vlastného myslenia a cítenia, ktoré sú pre nás viditeľné ako "prekážka". Do tejto časti analýzy už vstupuje proces Práce od Katie Byron, testovanie svalov, korekcie, vnútorný boj, vnútorný sabotér, démon, fragment z rodinnej konštelácie, či potreba dokončiť si tému rituálnou prácou. Doslova však, každému to, čo je potreba. A keď sme sa pozreli na prekážky ostáva jedna nemenej dôležitá otázka: Čo som ochotná/-ý urobiť pre to, aby sa moje želanie mohlo naplniť? Ja teda fyzicky nie som ten, kto pôjde na ceste klienta zodvihnúť spadnutý strom. Tu je potreba často konkrétneho činu, ktorý už klient musí dotiahnuť vo svojej hmotnej realite sám. Je to však aj nastavenie sa nášho vnútorného stavu "na prijímanie". Vďačnosť a otvorenie sa sú dve veci, s ktorými treba pracovať, aby sme boli prítomní pri naplnení sa nášho želania. A tu sú nasmerované niektoré cvičenia, ktoré môžu byť pripomenutím si tohto spoločného procesu, či potrénovanie konkrétneho správania sa. Zároveň je pre každého dôležité ozrejmiť si, aké dary, talenty máme na to, aby sme mohli svoju cestu za želaním zvládnuť sami. Cieľom procesu so mnou je teda odstrániť spolu prekážky, uvidieť svoje veľké dary vo Vďačnosti a Láske. Klient je potom ďalej na ceste sám, na vlastnú zodpovednosť.

Vytvorte si webové stránky zdarma!