Oko duše

07.11.2022

  Keď máš bolesť na DUŠI -

vedz že na to si sem prišiel,

aby na Zemi si LIEK SVOJ našiel.

Pre niekoho je liekom zábava,

pre iného, keď seba rozdáva.

Pre ďalšieho slnka jas, či stromy zelené,

pre iných moria a liečivé pramene,

zvieratká, rastlinky a kamene,

ľudské objatie, dotyky necielené.

Najkrajším liekom je duše jas,

keď láska a krása kvitne v nás.

Keď chodím bosá po machu,

v tom má duša moja liek a potechu.

Otázkou je, čo je to pre Teba,

čo je duše Tvojej potreba?

Tak pozri okom draka do seba,

naplní sa túžba i potreba.

Oko je kľúčom aj zámkom,

nespí pokojným spánkom.

Stráži a pozor dáva na Teba,

vie, že BDELOSŤ je potreba.

Smer pohľadu si volí každý sám,

SLOBODU v oku duše MÁM.

Vytvorte si webové stránky zdarma!