Objatie Neba a Zeme

14.11.2022

 Keď objímam Teba v sebe,

roztápam sa celá v nehe.

Keď objímam Nebo v sebe,

roztápam sa celá v nehe.

Keď objímam Matku Zem v sebe,

roztápam sa celá v nehe.

Seba objať nemusím,

cez Teba, Nebo, Zem

SEBA v Láske okúsim.

Nebo a Zem v Žene,

vari ešte niečo VIAC chceme?

Nebo a Zem v Žene,

čo NAOZAJ potrebujeme?

Vytvorte si webové stránky zdarma!