Modliaca žena

21.11.2022

Predo mnou žena sediaca,

hlboko v seba sa modliaca.

Vraví:

Stačí zostať v tichu v sebe,

v láske, v súcite a v nehe.

Keď vnútri plačeš, ticho nie si,

hĺbka pocitov Ťa MOŽNO desí.

Keď dnu KĽUD objaví sa,

TvoJE NEBO narodí sa.

Keď v tele sa niečo deje,

na tom mieste ten kľud nie je.

Preto RUKA na pomoc uteká,

preteká ňou liečivá sila odveká.

Tá, čo je ŽIVOTOM Zeme,

keď sami V SEBE sa milujeme.

Pýtam sa:

Pri modlení Tvojich rúk sú rôzne polohy?

Odpovedá: Poukazujú na ľudského tela, mysle,

energie neduhy.

VNÍMAJ, ČO CÍTIŠ a to stačí.

LÁSKA A DYCH je to, čo lieči.

To je to, čo robíme,

Keď sa k BOHU modlíme.

Vytvorte si webové stránky zdarma!