Duch sesterstva

05.12.2022

 Vnímam odkaz ženy žene,

keď jedna o druhú sa oprieme.

Cítim Teba, Tvoje teplo,

verím v Teba a v Tvoje svetlo.

Vnímam lásku ženy k žene,

keď v objatí spočinieme.

Keď bojím sa veriť sebe, kráse mojej,

som schopná pristúpiť v láske aspoň k tej Tvojej.

Cez Teba sestra drahá učím sa,

PRIJAŤ, ŽE cez Teba UZRIEM sa.

Potom už môžem dýchať SLOBODNE

a pričiniť sa o to AKO ZEM DOPADNE.

Už nemusím hľadať BOHA von

a dokonca ani v žene za rohom.

Precítením podpory, ktorú dám Tebe,

Dokážem časom nájsť miesto stredu V SEBE.

Ďakujem Ti Duch sesterstva, že našepkávaš nám.

Vďaka Tebe viem, aké miesto V RODE mám.

Ďakujem za obohatenie,

za duší ženských súznenie.

Dal si mi možnosť precítiť,

aké je to V DUCHU so sestrami BYŤ.

Vytvorte si webové stránky zdarma!