KOLO ROKA

Moje články o esenciálnych olejoch nájdete v časopise Vitalita z roku 2018 a 2019. Tu nájdete články o jednotlivých elementoch - vzduch, oheň, voda, zem a archetypoch - panna, milenka, matka, starena. K tomu som vybrala esenciálne oleje, ktoré podľa mňa korešpondujú s vybraným prvkom a archetypom Kola roka. Stredová Bohyňa Živena spája v sebe všetky prvky a archetypy a je láskavou Bohyňou našej krajiny. Foto: www.fengshui-life.sk 

Je Bohyňa našej krajiny, ktorá má zlatú žiaru ako klasy zrelého obilia a jej telo tvorí naša krásna krajina, pohoria, rieky a lesy. Je to vládkyňa ženského princípu v duši žien aj mužov. Je paňou ľudí tejto zeme a ochrankyňou národa. Jej farba je dúhová. Česká Bohyňa stredu je Libuše.

Mokoš je Bohyňa Zeme. Prichádza v čase jesennej rovnodennosti. Jej sviatok sa volá aj Mabon. Vládne do Dušičiek. Je to čas ubúdania svetla (21.septembra - 2.novembra). Je Bohyňou uzemnenia, stability a je patrónkou liečenia tela. Patrí k nej neskoré ovocie - jablká, hrozno, orechy a liečivé byliny. Zvieratami sú zvieratá žijúce v zemi - líšky,...

Morena je bohyňou konca, smrti, je to múdra žena, starena, vedma. Vládne od Dušičiek (Samhain) do zimného slnovratu (2.novembra do 21.decembra). Je nielen Bohyňou smrti, ale aj transformácie, zmeny - staré v nás musí umrieť, aby ho mohlo nahradiť nové. Príroda sa v čase jej vlády postupne ukladá k zimnému spánku. Jej zvieratami sú havrani a vrany....

Roda je Bohyňa matka. Prichádza 1.augusta na dožinky. Tento sviatok sa nazýva aj LAMMAS a je to oslava hojnosti a plnosti. Jej farby sú zlatá, sýtožltá a oranžová. Vládne od 1. augusta do 21. septembra. Je tou, ktorá plodí, rodí, vyživuje. Jej zvieratami sú včely a zvieratá, ktoré majú rohy. Jej smerom je juhozápad.

Dona, Belá, Tisa, či Morava sú ženské názvy riek a stelesňujú Bohyňou vody. Prichádza 21.júna, čo je čas letného slnovratu (Summer Solstice alebo Litha). To znamená, že je najdlhší deň a najkratšia noc. Vládne pocitom, jej prejavom je dážď, rosa, ale sú to aj slzy. Slzy, keď im dovolíme plynúť, dávajú obrovskú úľavu a liečia. Dona vládne vodným...

Jej príchod je oslava lásky a spojenia medzi Bohom a Bohyňou. Je to spojenie Neba a Zeme. Bohyňa vládne do letného slnovratu (1.mája do 21.júna).Jej farbou je červená. Jej sviatok je u nás je stavanie májky, ináč nazývaný aj BELTANE. Zvieraťom Bohyne Lady je holub a kôň. Smer je juhovýchod.
Lada je symbolom všeobjímajúcej lásky a mieru, ktoré...

Živel Ohňa je spojený s Bohyňou Vesnou. Jej príchod oslavujeme ako jarnú rovnodennosť a trvá do sviatku lásky (od 21.marca do 1.mája) Počas vlády elementu ohňa svetlo stále pribúda. Prejavom Bohyne Vesny je divoko rastúca tráva, jarné kvety, žiariace slnko, prebúdzajúca sa príroda. Jej farby sú zelená a žltá. Zvieraťom je zajac, z vtákov je to...

Sneh ešte vŕzga pod nohami a stále je mráz a nekonečné ticho. No kdesi vo vnútri Zeme sa prebúdza nový život. A kdesi vo vnútri nás sa v tichu rodí nový zámer. Zámer toho, čo budeme v tomto roku napĺňať. Zámer, ktorý časom zapáli naše vnútorné svetlo. No ešte je ako bábätko - zraniteľný, jemnučký, no svieti už pomerne...

Bohyňa VZDUCHU Meluzína vládne od zimného slnovratu 21.decembra do 1.februára. Jej smer je sever. Je to čas najdlhšej noci a najväčšieho temna, po ktorom začne pribúdať svetlo. Prináša nám stíšenie, všeobjímajúce nič, z ktorého sa môžeme pripraviť na to nové, čo prichádza z nášho vnútra. Je to čas medzi nádychom a výdychom. Je to priestor na hlboké...