03.06.2017

Tvorivosťou k celistvosti

ilustratívny obrázok

Krásny rozhovor s veľmi silnou a inšpiratívnou ženou - Saška Lila Murínová nám rozpráva o jej pádoch aj múzach. Jej liečivé mandaly sa dotýkajú duše, hovoria rečou posvätnej geometrie a nesú v sebe zámer pre toho, komu sú robené. Cestu pochopíš, keď ju sama odkráčaš - aj toto je obsahom Saškiných mandál, sama zažíva liečenie na ceste pomoci iným.

Čo znamená Lila?
Od malička vnímam prírodné Bytosti a víly a hlboké prepojenie s prírodou. Pred štyrmi rokmi, keď sa u mňa udiala moja osobná transformácia som začala písať básne, svoje osobné spovede, kedy som hľadala cestu k sebe a básňami ma sprevádzala Lila. Aj som básne podpisovala týmto menom.Po čase som začala vílu maľovať aj prežitky snovej duše, až som pochopila, že sme jedno. A tak som ju v sbe prijala a stala sa jej prejavom.

Aká bola Tvoja osobná transformácia?
Na dlhé roky som prepadla závislostiam, v ktorých som sa úplne stratila. Nevedala som nájsť cestu zo závislosti von. Padla som na úplné dno a hľadala som cestu z tohto sveta preč, chcela som sa dostať „domov“. Bolo to zúfalstvo, bola som polroka na ulici, prišla som o rodinu, priateľov, domov, školu. Všetko, čo som okolo seba roky vytvárala, puklo, zmizlo. V tej chvíli, keď už nikto nestál za mnou, aby prebral zodpovednosť za mňa a moje pocity, tak všetky tie veci, ktoré som v sebe skrývala vytryskli zo mňa von. Neostalo mi nič iné, len uchopiť to malé svetielko v mojom vnútri ako odrazový mostík. A vtedy som otehotnela. Hoci som ešte stále nevedela uchopiť tú nádej v mojom vnútri. Tehotenstvo mi dalo zmysel života, mala som niečo, čoho bolo možné sa chytiť. Potrebovala som uchopiť to rozhodnutie a rolu byť matkou. Laruška mi priniesla veľkú silu aj energiu, pretože som bola schopná so všetkými závislosťami skončiť a nasledovať to svetlo.V tejto dobe sa objavili moje zdravotné problémy súvisiace s krčkom maternice, čo sa mi hneď spojilo s tým predchádzajúcim obdobím, v ktorom som žila, vo veľkej nesebaláske k sebe samej. A vedela som, že moje telo vyžaduje a potrebuje moju starostlivosť.Hneď ako sa mi narodila Laruška, cítila som, že ešte je potreba niečo spraviť pre telo.
 To ma priviedlo k ceste prechodu na raw stravu, čo bola cesta prečistenia fyzického tela a priviedlo mi to do cesty Bašku, ktorá ma zasvätila do tajov receptov tejto kuchyne. Mňa to veľmi inšpirovalo, aj mi to veľmi chutilo. S Baškou sme začali tvoriť recepty, pripravili sme recepty pre projekt vitariánsky kalendár. Kalendár sa síce nedostal von, no priviedol nás na cestu toho, že sa o nás dozvedeli ľudia. Začali sme robiť raw pikniky v mestskom parku v Leviciach. Veľmi sme sa tešili z tejto našej spolupráce a zdieľania s ľuďmi, a to, čo sme vytvorili sme ponúkali okoloidúcim a ľudia sa začali o túto stravu aktívne zaujímať. Po pár takýchto ochutnávkach, keď už bol veľký záujem o našu stravu, sme založili stránku pripravované s láskou na faceboooku a pripravovali sme takúto stravu doma. Ľudia si k nám teda chodili po stravu do obedárikov. V tom čase sa rozbehli aj Dni alternatívnej medicíny vo Vyhniach aj v Chorvátsku, kde sme pripravovali raw a vegan stravu a robili sme aj workshopy prípravy tejto stravy. My sme sa s Baškou rozdelili asi po roku a každá sme sa vydali svojím smerom. Popri tom som už kreslila mandaly.

Aký bol v tom čase Tvoj osobný, vnútorný  vývoj?
Keď sa narodila Lara, rozhodli sme sa s mojim partnerom ísť od seba. Potrebovala som prijať zodpovednosť za svoje šťastie a urobiť rozhodnutia v živote, ukončiť veci, v ktorých som už nebola šťastná. Osamostatnila som sa. To bol ten moment, v ktorom sa vo mne aktivovala moja tvorivá nergia. Vyčistila som si priestor pre nové začiatky.

Aké? 
Vôbec som netušila, kam ma to povedie, bolo nekonečne veľa možností. Ale cítila som v sebe silnú potrebu nejako sa vyjadriť. Zobrala som ceruzku a papier, nevedela som, čo idem nakresliť a nakreslila som tak prvú mandalku. Ňou som uzavrela veľkú kapitolu môjho života a začala novú. Túto cestu napájania sa na seba a vyjadrovania svojej tvorivosti volám cesta srdca. Nevedela som prečo robím to, čo robím, len som vedela, že to mám robiť takto. Od tej prvej mandalky ma tá kresba tak naplnila, to že som vyjadrila a zhmotnila svoju esenciu, že som si nakúpila kvalitné pastelky a začala som kresliť mandalky pre rodinu a blízkych. Hneď po zdieľani prvých obrázkov, mi okolie dalo spätnú väzbu v podobe objednávok na moju tvorbu. Bola to pre mňa veľká výzva, pretože som potrebovala nacítiť ako to mám vo vnútri, aby bolo v rovnováhe prijímanie a dávanie. Bolo to ocenení seba a svojej vynaloženej energie. Tak som kreslila každý deň objednávky. Bolo to o ladení ľudí, iba som zdieľala a chodila mi okamžitá spätná väzba. Potom som začala vkladať mandalky do rámikov. A v jeden moment som cítila, že sa rozpínam, že je to moja cesta a potrebujem uchopiť nejaké iné techniky. Vtedy mi prišla do cesty ponuka kurzu na maľbu na hodváb a hneď po kurze som začala maľovať mandalky na hodváb v rozmere od 20 cm do 1 metra. Tiež som začala maľovať na steny, sklo, a akryl.

Aká bola v tom čase Tvoja vnútorná cesta?
Ja som si neuvedomovala, že som si prešla skúsenosťou arteterapie, ktorú som aplikovala sama na sebe. A počas maľby som sa stále viac a viac stávala pozorovateľom svojich pocitov a myšlienok, ktoré sa vyplavovali na povrch a potrebovali byť preliečené, uznané, zvedomené. Toto bola pre mňa veľmi intenzívne obdobie temnoty, ktorá potrebovala byť prijatá, zvedomená. Keď som bola počas maľby v plnej prítomnosti, tak som sa naučila pracovať s týmito myšlienkami. Energiou tvorivosti som temnotu transformovala na energiu Lásky. Tým pádom som vkladala do obrazu kroky k tomu ako z programov podvedomia  vystúpiť. Každá maľba bola krokom ku mne samej, k sebe. Viac a viac k sebe a ďalej od programov, ktoré ma spútavali.
Obraz sa stával mojím zrkadlom, ktoré mi ukazovalo pestrosť života, učil ma trpezlivosti, sebeláske. Obrazy ma naučili hľadieť na seba s Láskou a Rešpektom. Tým som sa naučila veci dokončovať, aplikovať do bežného života, byť zodpovednou za to čo v sebe a tým aj okolo seba vytváram. Obrazy popierali to, čo som si o sebe pred jeho maľbou myslela. To, čo som si o sebe myslela, bol nefunkčný program, chybná predstava o mne samej, ktorú som obrazom preliečila.
Keď som uchopila to, čo mi maľba dáva a kam ma posúva, tak som bola schopná pochopiť, čo možem ponúknuť a tak som zo dňa na deň začala robiť kurzy inuitívnej maľby. Sú to motiváčné kruzy intuitívnej maľby zamerané na techniku hodváb.

O čom je intuitívna maľba na hodváb? Pre Teba? Pre Tvojich klientov? Čo im to dáva a čo im to berie?
Ja som si počas vlastného procesu maľby uvedomila ako je dôležité aktivovať svoj potenciál cez vlastnú tvorivosť. Intuitívna maľba je skvelým vodítkom ako naštartovať tvorivosť. S týmto zámerom som začala robiť kurzy intuitívnej maľby, aby ľudia začali pracovať so svojím vnútorným svetom. V podpore kruhu a tým, že som odosobnená od ilúzie strachov, umožňujem im otvoriť sa tejto energii a klienti sa v dôvere ponoria do svojej tvorivosti a takto umožnia vzostup tomu obrazcu, ktorý prichádza z ich vnútra. Na kurzoch pracujeme so zámerom toho, kam sa chce kto posunúť vo svojom živote, aby bol proces maľby vedomý a človek lepšie dokázal pochopiť, čo sa v ňom deje. Ľudia počas maľby majú možnosť pozorovať ako sa rozpúšťajú programy typu: ja neviem, ja nedokážem, ja nenamaľujem... Tiež sa prepájajú v práci v kruhu s jednotou, tak nadobúdajú počas maľby sebavedomie, uvoľnia sa v procese a sami sa prepájajú počas maľby zo vojou intuíciou, s farbami a vzniká živý obraz ich samotných. Počas toho aplikujeme techniku hodváb, aby si odniesli techniku, ktorú môžu ďalej v sebe rozvíjať a znalosť techniky ich podporí ďalej v ich tvorbe. Keď na konci kurzu ľudia pozerajú na maľbu, zrkladlo ich samotných, tak tam príde ten krásny moment nadšenia, zdieľania, uchopenia celého procesu v rovine duše. Človek sa už ďalej neoklame, že nedokáže. Človek prijíma zodpovednosť za svoj život, vie, že jeho možnosti siahajú ďalej ako si myslí.
Je krásne sledovať ako sú ľudia odosobnený od strachu, ich pohľady sú plné nehy a radosti, keď sa pozerajú na to, čo dokázali. Odchádzajú s nádejou a vierou v nové začiatky.
Mnohí uchopia tento potenciál v sebe, dostanú kľúč k sebe, vlastnej tvorivosti a ďalej ho používajú. Cielene pracujú so zámermi a aktívne sa podieľajú na budovaní, prepájaní, integrovaní skúseností do života, do svojich vzťahov. Keď ja vidím, čo vzniklo, veľmi ma táto práca klientov inšpiruje, pretože farby, tvary, nápady, zhmotnenie vždy prinesie obohatenie môjho sveta, mojej tvorby, a posunie aj moju predstavivosť.

Kde vnímaš zdroj Tvojej sily?
Po istom čase ma moja cesta zaviedla k túžbe ísť hlbšie do seba a do koreňov toho, čo robím a prečo to robím. Týmto mi v sne prišla Cesta prepojenia sa s predkami. Je to cesta šamanského kruhu. Chodia mi pri týchto cestách vhľady prepájania sa s prapôvodným svetlom, skrz ktoré som hlbšie pochopila, čo môžem ďalej ponúknuť, ako tieto vhľady hlbšie integrovať do života a do vzťahov.
Motiváciou na ceste je mi moja dcérka a túžba ísť jej príkladom tak, aby z nej vyrástla zdravá žena, plne si vedomá samej seba, svojej esencii, podstaty. A samozrejme chcem jej vytvoriť podmienky na šťastný život.

Čo Ti tieto šamanské cesty priniesli pre Tvoju ďalšiu tvorbu?
Aby sa stál obraz z roviny, ktorú vnímam funkčným kódom pre človeka, ktorý ma o obraz požiada, tak som začala pracovať so zámermi, ktoré spolu s tým, pre koho maľujem pomenujeme. Je dôležité že, ak sa človek chce niekam posunúť, aby sa začal na seba napájať a aby začal hľadať to, čo mu bráni žiť svoj zámer, to kam sa chce posunúť na svojej ceste. Tým, že počas rozhovoru som vedená a vidím jeho cestu, tak ho rozhovorom smerujem k tomu, aby sám prišiel na to, čo je potreba posilniť (napríklad sebelásku, odvahu, prijatie, intuíciu). Keď tento zámer pomenujeme a klient ho má zvedomený, ja idem do maľby a tým posilňujem tento zámer aj v sebe a tak ho vkladám do obrazu. Do života mi hneď začnú chodiť okolnosti, ktoré mňa samú posúvajú v tom istom zámere. Takto sa skrze mňa zhmotňuje zámer klienta .Obrazec, ktorý  sa cezo mňa vynára skrze intuitívnu maľbu je zhmotnením zámeru nás dvoch v kruhu Jednoty. Teda vždy sa cez svoju vôľu a snahu sa posúvať, vyvíjam aj ja a tým pádom, každá maľba pre klienta posúva aj mňa samotnú.

www.facebook.com a hľadajte Magic art by Saška
saska.murinova@gmail.com
www.harmonizuj.sk – repliky v rôznych veľkostiach, nálepky, v príprave sú rôzne výrobky – vankúše, prívesky, tričká a pod.


Ďakujem za rozhovor, Zuzana Mališová, www.radost.sk , 25.5.2017