30.04.2017

Každý vonkajší vzťah nás učí vzťahu samému k sebe

ilustratívny obrázok

Rozhovor S Margarétou Házel. Miesto, ktoré som navštívila v Indii, je miestom, kde sa dá komunikovať srdcom bez obáv. A myslím si, že prirodzene každá žena je tu na to, aby to robila. A aby svojím príkladom otvorila srdcia iným. A nebyť Indie, moje srdce by zostalo zatvorené.

Grétka, o čom bola pre Teba cesta do Indie? Ako to vnímaš, keď si sa vrátila, tú cestu? Po aké poznanie, či sebapoznanie si si tam šla?
Tentokrát bola moja cesta do Indie o vzťahoch a liečení. Cestu vnímam ako poodchýlenie dvierok, za ktorými vidím krásne svetlo a mojou úlohu je otvoriť tie dvere dokorán. Kvôli sebe, aj ľuďom okolo.

Čo toto poznanie otvorilo v Tebe? Ako si sa zmenila, čo nové Ti prišlo do života?
Nevyhnutnosť spoznať „pravú“ seba a „pravosť“ v každom z nás. Nateraz mi to prinieslo nové bývanie, ktoré je „pravým“ miestom lásky, radosti, sily, pravdy, poznania, pokoja, súcitu, meditácie, stretávania, hudby, cvičenia, tvorenia a jedinečnosti.

Grétka, čo všetko vlastne robíš?
Keď som sa vrátila z Indie dokončila som tvorbu internetovej stránky, kde ponúkam angličtinu, koučing, jógu a olejové terapie. Celé sa to volá škola vzťahov. Všetko má prívlastok emocionálne. Pretože emócie sú prejavom nášho energetického potenciálu.

Nie sú emócie práve brzdou toho energetického potenciálu?  Nie. Každá emócia má vždy svoje vyjadrenie v nejakom protipóle. Radosť a smútok, hnev – láskavosť. A všetko toto znamená, že v nás prebiehajú nejaké vibrácie. A vibrácia je energia. Vnímam to tak, že minca má dve strany.

Ako vnímaš zadržiavané emócie?
Ako bloky. Je to nahromadenie energie. Energie, ktorá vytvorí blok. A raz ju treba tak, či tak nejakým spôsobom uvoľniť.

Aké spôsoby uvoľnenia ponúkaš Ty? Priblíž nám, akým spôsobom pri tom pracuješ s rôznymi úrovňami pripravenosti  a vnímania klienta?
Nechávam voľnosť výberu metódy na človeku, ktorý príde, aby si človek vybral sám, čo potrebuje.  Vrámci toho, čo robím, vždy podávam len informácie, ktoré klienti môžu zachytiť a ďalej sa pýtať, alebo nemusia. Pretože každý deň si vybráme do svojho života rôzne aktivity a cez každou aktivitu sa učíme. Ide skôr o to, že každý deň trénujeme rozhodovanie, ktoré sa deje na základe nášho výberu, ktorý potvrdzuje našu slobodnú vôlu.

Jóga je na začiatok vhodná pre ľudí, ktorí sú viac zemité typy a majú viac hmatového cítenia. A ľudia si ju vyberajú, lebo chcú riešiť fyzické veci.  Inštinktívne si vyberajú veci,  v ktorých si myslia, že sú dobrí. Jóga uvoľňuje emócie cez telo. Ale nedeje sa to hneď na prvej lekcii. Podnety sú skrz pohyb, hudbu a môj hlas. A hlasom na konci hodiny spravádzam klientov vo vizualizácii, ktorá umožňuje vstrebanie podvedomých informácii toho, čo telo za lekciu zažilo.

Potom sú typy ľudí, ktorí vyhľadávajú výzvy. Taký človek sa zvyčajne rozhodne pre niečo, v čom nie je úplne dobrý, ale má „drive“ dosiahnuť vyššiu métu. To je príklad angličtiny. Jazyk je ľahkou métou u tých, ktorí sú dobrí v sluchu. Ale jazyk si zvyčajne vyberajú tí, ktorí potrebujú viac pracovať na sebe, aby sa dostali k výsledkom. Hľadajú výzvy. Aj keď v konečnom dôsledku všetci hľadáme porozumenie. Pretože aj keď sa učíme cudzí jazyk, tak najlepší spôsob, ako sa ho naučiť je najjednoduchšie dať porozumenie tej druhej strane, snažiť sa pochopiť, čo nám chce byť povedané. A to sa dá aplikovať na bežný život. Ľudia však k tomu pristupujú logicky, kvôli práci, kvôli tomu a onomu. Ale podvedomý zámer porozumenie, ktoré vychádza zvnútra. To, ktoré chceme dať, ale aj to, ktoré chceme dostať, precítiť.

Koučing je metóda, v ktorej ide nielen o počúvanie, ale skôr o počutie. Počúva veľa ľudí. Ale nie všetci počujú. A preto nám chýba pocit, byť počutý. Pri koučingu pracujem prevažne s ľuďmi s dobre vyvinutým sluchom, ktorí vyhľadávajú niekoho, kto ich vypočuje. Dáva im to aj pocit zviditeľnenia sa, pocit sebahodnoty. A nielen to, zapáli to v nich iskru tej vnútornej energie, že zrazu vedia, čo ďalej.

Olejové terapie sú dobre pre tých, ktorých dominantou je čuch, ktorý sa spája s prvou čakrou. Prvá čakra je začiatok, kedy sa človek spája s pocitom bezpečia, ochrany. Keď sa človek nachádza vo vývojovom období prvej čakry, je náchylný ísť životom cez vône, pretože je mu to bližšie a zrozumiteľnejšie ako napríklad koučing. Preto sa esenciálne oleje dobre spájajú s jogou. Vôňa sa spája s prvou čakrou a s telom, s uzemnením.  Keďže každá emócia má svoj protipól, vône a oleje slúžia na to, aby sa tie protipóly vyrovnali, zjednotili, jednoducho, aby sme nešli do extrémov.

Všetky tieto metódy volám škola vzťahov, pretože každá aktivita a každá terapia je nejakou interakciou s okolím, čiže nejakým vzťahom. A každý externý vzťah nás učí vzťahu samému k sebe.

Ako si sa Ty sama dostala k Tvojmu sebauvedomeniu?
Cez krízu. Krízy sú to, čo nás privedie k zamýšľaniu sa nad tým, čo a prečo sa deje.

Aká si bola pred krízou a aká si teraz? Ako sa vidíš Ty teraz?
Pred krízou som bola navonok sebaistou manažérkou, ktorá sa v skutočnosti snažila vyhovieť každému a všetkému, okrem seba. Spánok, neuvedomovanie si toho, čo sa deje trval pätnásť rokov. Neuvedomovanie si súvislostí, čo, prečo a ako funguje. A kríza trvala asi tri roky. A potom ďalšie tri roky trvalo pomalé preberanie sa z popola prostredníctvom jógy, meditácie, koučingu. Práca na sebe je celoživotná záležitosť a dlho mi trvalo, kým som pochopila, že aj keď na sebe pracujem, môžem niečo odovzdávať. Sú ľudia, ktorí dokážu prijať niečo z mojich skúseností a môže to byť pre nich prospešné. Rozhodnutie a výber je nich. Ja iba pripravujem záhradku a ktorý motýľ priletí a kam si sadne, to je na ňom.

Ako to máš s vnímaním vyššej sily, Vesmíru, Bohov, Bohýň?
Myslím si, že fungujú univerzálne sily, ktoré majú veľmi jasné formy fungovania. Mnohé aj poznáme. Sú prenesené a prítomné v porekadlách. Akurát to, čo je často opakované a je nám to vložené ako nejaký program, to nevieme precítiť . Napríklad: „Koľko dáš, toľko dostaneš“ Z generácie na generáciu dostávame tieto informácie o univerzálnych zákonoch vo forme porekadiel a prísloví, ale tým, že nám ich niekto predprogramoval, tak nás zbavil možnosti prísť na to sami, pochopiť ich sami. Z toho dôvodu mnohí ľudia necítia, čo tie univerzálne sily vlastne sú, aj keď ich denno denne zažívajú. Niekto to môže nazvať, že je to Boh, iný že je to Bohyňa, ale pre mňa je najvýstižnejšie pomenovanie „Univerzálna sila“. Lebo tam nie je žiadna nálepka. A keďže my sme súčasťou Univerza, hovoríme aj o sile každého z nás ako jednotlivca a o vnútornej sile v každom z nás.

Kontakt:
www.gamaya.sk
www.facebook.com/skolavztahov

Za rozhovor ďakuje Zuzana Mališová, www.radost.sk , 23.3.2017