11.01.2017

Cesta lásky a objavenia seba samej

ilustratívny obrázok

Rozhovor s Andreou Sobotovou " Keď človek robí niečo, čo naozaj nežije, nie je to vo svete jemnohmotných energií prijateľné a nie je to potom autentické. A rituál nie je o tom, že sa hrám na rituál. Moja energia je súčasťou toho rituálu, rituál sa deje cezo mňa."

Andrejka v mojom živote znamená veľa. Priviedla ma na cestu kňažky tým, že zdvihla telefón a povedala mi informácie o kňažkovskom výcviku. V ten večer som pocítila hosťa, energiu, ktorá sa pýtala: Čo potrebuje táto žena? Vedela som, že je to Bohyňa, ktorá prišla cez Andrejku ku mne. A tak Andrejke vďačím za nádherný čas školy knažiek, nádhernú spoločnú cestu do Avalonu a niečo, čo sa medzi nami zrodilo. Mám ju tak ľudsky veľmi, veľmi rada.
Okrem tohto osobného vhľadu, je to naša prvá slovenská kňažka, ktorá priniesla cestu knažky na Slovensko aj pre nás ostatné. Je to aj nádherná, inšpiratívna a veľmi jemná žena. A sprievodkyňa súčasným kňažkovským výcvikom. Pripravuje aj nové zaujímavé veci, o ktorých sa dočítate v tomto článku.

Čo ťa priviedlo na cestu kňažky? Aké bolo Tvoje vnútorné vnímanie tejto témy?


Na začiatku ma ani tak neoslovilo kňažkovanie, oslovovalo ma plynutie s cyklami Slnka a Luny, návrat k prírode, koncept striedania ročných obdob ía ich oslava, koncept, ktorý je zakomponovaný v Kole roka. Páčilo sa mi, že je to jednoducho aplikovateľný systém na pochopenie toho, čo sa deje vonku v prírode a učí nás ako môžeme žiť s ňou v súlade. Vždy som mala vzťah k jemnohmotným energiám a k veciam medzi Nebom a Zemou. Lákali ma rituály a možnosť robiť veci inak. Je to pre mňa cesta ako vniesť do bežného života posvätnosť a magickosť, ako vniesť jedinečnosť do každého okamžiku. Cesta kňažky bola pre mňa návratom k prirodzenosti a vytváraniu posvätnosti cez rituál. Kedysi sa ženy spolu stretávali a zdieľali svoju ženskosť, vzájomne sa podporovali, učili sa jedna od druhej, žili v súlade s prírodou, spájali sa s energiou Zeme, cyklom Luny, oslavovali striedanie ročných období, tancom a spevom oslavovali sviatky, objavovali v sebe Bohyňu. A práve cez prácu knažky sa toto všetko stalo prirodzenou súčasťou môjho života. Nachádzam čaro v každom okamžiku života a čaro sa deje. A som za to veľmi vďačná.

Znamená to pre Teba, že Ty tým aj žiješ?

Samozrejme. Keď človek robí niečo, čo naozaj nežije, nie je to vo svete jemnohmotných energií prijateľné a nie je to potom autentické. A rituál nie je o tom, že sa hrám na rituál. Moja energia je súčasťou toho rituálu, rituál sa deje cezo mňa. Otvorím sa, zavolám Bohynu a dám jej priestor, aby sa mohla prejaviť cezo mňa. Nechám sa ňou viesť.  Je to nádherná práca a je krásne cítiť je láskyplné vedenie.
Ako alebo skôr prečo si priniesla na Slovensko cestu knažky (kňažkovanie)?
Ja to mám v sebe tak, že keď ma niečo zaujme, tak mám potrebu to zdieľať. Keď je niečo pre mňa úžasné a zaujímavé, keď sa pre to nadchnem a cítim to ako pravdivé, mám potrebu sa o to podeliť, zdieľať to s ľuďmi, šíriť myšlienku, či dobrú vec ďalej. Aby to aj iní ľudia mohli žiť a mohlo to spraviť aj ich život krajším a farebnejším.

Ako sa to u Teba rozvíjalo?

Úplne prvotný impulz bol, že som bola v Glastonbury. Bola to súčasť šamanskej cesty a toto miesto sme navšívili ako prvé. My sme tam prileteli aj s mojím partnerom už skor a mali sme tri dni času, kým sa začal pobyt. Ja som týmto mestečkom bola úplne fascinovaná a vlastne stále som. Cítila som sa tam jednoducho ako doma. Ako som prechádzala mestečkom, narazila som na Chrám Bohyne. A to bola Láska na prvý pohľad. Tá energia Chrámu a jemného ženstva a sily a mystiky ma úplne omámila. Jednoducho som ani nemala chuť pokračovať ďalej na šamanskej ceste Anglickom, ale chcela som ostať tu. Vtedy som si povedala, že toto je miesto, kam sa raz určite vrátim.
Vzala som si z Chrámu letáčik. Nevedela som si predstaviť, že budem študovať v Anglicku, no po návrate som hľadala nejaké informácie o kňažkách. Na základe toho, že som sa tam chcela vrátiť, som po príchode domov objavila Liliu, ktorá v tom čase bola už kňažkou Avalonu a dovážala nádherné avalonské šperky. Úplne prvým podnetom tak bola pre mňa Lilia, ktorá tiež organizovala semináre Katinky Soetens v Čechách. Lilia bola aj prvá, ktorá v Čechách začala robiť oslavy sviatkov Kola roka spôsobom, akým sa to deje v Avalone.
Jedného pekného dňa bol seminár s Katinkou v Prahe a mňa veľmi fascinovala jej ženská sila a múdrosť. Seminár prebiehal v  čase Beltain a my sme sa zaoberali archetypom Milenky. Veľmi si pamätám ako Katinka o témach sexuailty hovorila otvorene a prirodzene. A ja som mala pocit, že toto fakt potrebujem priniesť sem na Slovensko, hovoriť o veciach otvorene, bez tabuizovania. A hlavne dovoliť si tak žiariť svoju krásu a silu. Dovoliť si byť sama sebou. A na tom seminári som pochopila, že Lilia aj Katinka to v sebe majú – tu odvahu byť sama sebou bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Pri stretnutí s nimi som si uvedomila, že tieto ženy majú čo povedať svetu.
A tak som po skončení seminára oslovila Liliu a prostredníctvom nej požiadla Katinku, či by prijala pozvanie na Slovensko a viedla semináre aj u nás. To sa písal rok 2012.


Ako to pokračovalo celé ďalej?


Rok na to sme s Liliou spravili prvú spoločnú cestu do Avalonu pre ženy. A to bolo splnenie môjho sna vrátiť sa do Glastonbury.  V tom čase som už pracovala so ženami, viedla som ženské kruhy zaoberajúce sa ženskou cestou cez tanec, telo, meditácie a tantra jogu. Spoločná cesta dopadla veľmi dobre a bolo úžasné navštíviť tieto miesta v Avalone v ženskej skupine. Uvedomila som si, že je nesmierne dôležité, aby ženy trávili čas spolu a mohli objavovať veci tým krásnym ženským spôsobom. Túto cestu robíme s Liliou stále, 2-3 krát do roka a ja som rada, že sa tak môžem vracať domov. A som veľmi vďačná za to, že môžem toto nádherné miesto ukazovať aj iným ženám a už aj mužom.

A kde si teraz? Na svojej ceste Ty ako žena?


Som veľmi vďačná za to, že som žena. Cítim aké dôležité je prijatie seba samej a láska k sebe samej. Cítim vďačnosť za život a za možnosť šíriť tuto láskyplnú ženskú cestu ďalej. Cítim vďačnosť za každú jednu ženu, ktorá si dovolí rozkvitnúť, žiariť a byť sama sebou.
A kde si teraz smerom k svetu, Ty ako prvá slovenská kňažka, učiteľka?
V roku 2013 som zorganizovala Ročnú školu: Knažky bohyne Živeny, ktorú viedla avalonská knažka Katinka Soetens. V súčasnosti nám školu Katinka odovzdala a pod jej záštitou vedieme na Slovensku Školu pre kňažky Bohyne Živeny spolu s Kristínkou Dubajovou. Vediem tiež ženské kruhy a robím, prechodové rituály a obrady ako je napr. alternatívna svadba, požehnanie lona pred pôrodom, pomenovanie dieťatka, ale aj rozvodové a rozchodové rituály atď. Tiež spolu so ženami, s ktorými sme absolvovali školu pre kňažky s Katinkou a tiež novými kňažkami, ktoré každým rokom pribúdajú,  robíme oslavy sviatkov kola roka pre verejnosť.


A čím sa momentálne zaoberáš?

Od roku 2012 sa venujem práci so ženami, ženským kruhom a práci so ženskou energiou a momentálne v mojom živote nastal čas, keď cítim veľmi silné volanie po prepojení mužsko-ženských kruhov. Často vidím, že ženy pracujú na svojom sebarozvoji a ak muži nepracujú na sebe tiež vytvára sa tak medzi nimi priepasť, ktorá sa časom len zväčšuje a časom je už taká veľká, že je veľmi ťažké ju premostiť. Preto cítim volanie po práci v zmiešaných skupinách, kde sa muži a ženy vzájomne podporujú na spoločnej ceste sebarozvoja a vzájomne si zrkadlia.
Tiež vnímam ako veľmi dôležité  je spoločne pracovať na partnerskom vzťahu.  Keď vidím, koľko vzťahov sa rozpadá a koľko je za tým bolesti, smútku a trpiacich detí tak to vnímam ako svoje nové poslanie: prepájanie svetov.
V rokoch 2015 a 2016 som absolvovala Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, ktorý vedie Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročná súputníčka tantrického majstra OSHA. Tento rok v marci začínam viesť semináre pre ženy, mužov a páry.  “OD SEXU K NADVEDOMIU” je tantrická cesta inšpirovaná učením majstra OSHA. Pozostáva z víkendových seminárov, kde každý je tématicky zameraný na jednotlivé čakry a témy s nimi súvisiace. Cyklus víkendových tantrických stretnutí vychádza zo systému Tantra Essence, ktorý zostavila moja tantrická učiteľka Mahasatvaa Ma Ananda Sarita.
Tantrická cesta ponúka hlbokú cestu transformácie a pomáha viesť harmonický a plnohodnotný život, či už pre jednotlivcov alebo v partnerstve. Je to prístup k životu, ktorý integruje lásku, sexualitu, emócie, zmysly, energiu a vedomie. Je to spojenie sexuality, lásky a spirituality a ponúka bohaté spektrum rôznych možností na osobný rozvoj. Bude to cyklus seminárov a počas každého víkendu preskúmame jednu čakru a jej témy, čo bude dokopy 7 víkendov počas 2 rokov na dokončenie celej tantrickej cesty. Každá čakra prináša určité lekcie a dotýka sa určitej oblasti nášho života a určitej fyzickej časti tela a zároveň nám ponúka svoj dar, ktorý je vo forme učenia sa cez zážitok a skúsenosť.
Budeme používať tantrické meditácie, tanec, emočné uvoľnenie, cvičenie v páre alebo v skupine, zdielania, dychové cvičenia, dotyk, masáže a rituály. Budeme pracovať spoločne aj oddelene (mužská a ženská skupina) a už sa veľmi teším na túto krásnu cestu a na spájanie svetov.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Mališová, 18.12.2017, Bratislava