03.09.2017

Pár básničiek - Saška Lila Murínová

ilustratívny obrázok

1.Baseň Vďačnosť vznikla ako reflexia na lásku ktorú som pocítila k mužovi. Síce bola sprevádzaná veľkou bolesťou, no zároveň vďačnosťou ktorú som pociťovala pri uvedomení si že si prechádzam lekciou sebalásky a mám možnosť vybrať si seba, slobodne bez toho aby som potrebovala viac lipnúť na vzťahoch v ktorých prežívam utrpenie. Po tejto skúške som ostala silná, slobodná a naučila som sa transformovať pocity bolesťi na lásku v tvorivom prítomnom okamihu. 2. Spiaznená duša Táto báseň vznikla po hlbokom precítení duše muža ktorého vníma moje srdce a ku ktorému sa skrze skúsenosti a prežitky, vnútornú prácu a ladením sa na svoje poslanie pomaličky približujem. 3. Odkaz od víly Táto báseň vznikla ešte predtým ako som vôbec vo vílu precitla a začala maľovať seba v jej podobizni. Bolo to v období hľadania sa a precítenia elementárnych bytosti ktoré sa ku mne prihovárali a viedli moje kroky na ceste poslaním v ktorom sa otváram v dnešný deň vzájomnej komunikácii

Vďačnosť
Som vďačná a vďačnosť krásna to sila, čo životom hýbe, keď v srdci prebýva
Keď precítim šťastie nad tým, že som živá, že živel môj - duša si v tele nažíva
Som vďačná, že vedome svetom už kráčam, že idem si svoje a strach ma nevytáča
Keď robím, čo cítim a vnímam to celým svojim bytím
Že čo krok to sila, esencia skrz telo výrivo sa dvíha do výšin jak divá, som živá, som ŽIVA

Spriaznená duša
KTO SI?
Pýtam sa v hĺbke svojho srdca seba v tme
Nič nevidím len hviezdy jagavé na oblohe a vnímam pritom teba na obzore
KYM SI? 
Výri mi telom tá otázky vibrácia, ktorá nesie pocit súznenia s tebou, že spytuješ sa to isté, láska..
Zahrám ti pieseň svojho srdca v povetrí sa ponesie, cítim že vánok priaznivo opiera sa o jej tóny a priamo k tebe ju donesie
KDE SI?
Ja cítim ťa tak blízko a v diaľave v tej ríši priľnavej, dotykom pálivým vnímam, že duša moja k tebe ma už nesie skrz prežitky radostné aj boľavé

Od Víly 
Víly krásne bytosti
Plné pôvabu a cnosti
Vidí ich ten, kto verí v ne len
Cíti ich ten, to ostane dieťaťom, viem
Detské očká vnímavé, cítia ríše priľnavé
V ríši prebývajú v skrýši bytosti, čakajú kým naše srdcia precitnú do kosti
Sú všade naokolo, radia nám aby dobre bolo
Posielajú znamenia, čerpajú priamo z prameňa 
Stoja pri nás, či to vieme a či nie, čakajú kým uchopíme prvé znamenie
Čo nastane potom je príbeh plný záhad, ale o tom potom..
Život je rozprávka kde sny sa plnia
Namaľuj ten svoj a uver vo mňa 
Tvoja víla, Lila