Ochrana - VYPREDANÉ

Vydymovadlo prináša spojenie so zdrojom svojej vlastnej sily. Pochopenie seba a svojho rodu cez láskavý pohľad je tou najvyššou možnou ochranou, napojením sa na korene aj to božské v nás. Spojenie od srdca k srdcu je požehnaním tohto vydymovadla. Hojnosť.

Spočinutie Ducha v náručí Bohyne - VYPREDANÉ

Vydymovadlo prináša otváranie sa novému, stanovenie si hraníc a energetický rozmer hlbokého oddychu. Dostalo do vienka odovzdávanie (sa) vyšším silám.

Liečenie Múdrosťou - VYPREDANÉ

Vydymovadlo prináša prvky transformácie, premeny seba cez pochopenie, uvedomenie, poznanie a Bytie v súlade so sebou.

Extatická Láska - VYPREDANÉ

Vydymovadlo prináša Lásku a Vďačnosť a prebúdza v nás Zmyselnosť. Nesie v sebe aj stopu bolesti z rozchodov a otázku, ako chcem žiť svoju Lásku v tomto živote?