06.04.2018

Sesterstvo

ilustratívny obrázok

V dávnych dobách padol Chrám Bohyne a ženy sa pozvoľna prestali stretávať, združovať, spolu tvoriť. Prispeli k tomu náboženské čistky, upaľovanie a strácanie pôvodných tradícií prepájania žien, spoločné trhanie peria, či rôzne rituály už aj kresťanského obdobia. Život sa presunul do miest, kde sa príbehy žien obmedzili na pokecanie pri káve, či víne. Je však nová doba. Spoločné ženské cvičenia, tanečné kruhy, ženské kruhy, množstvo techník a množstvo rôznych druhov zmýšľania náboženského, či spirituálneho typu. Stačí si vybrať. Potreba žien stretávať sa, vedome pracovať na sebe naberá každým dňom, každou hodinou na sile. To je to, čo sa deje teraz, čoho sme súčasťou. Transformácia. V tak širokom zmysle aký si len dokážete predstaviť.

V súčasnej dobe sme sa stretli so zámerom namiešať vydymovadlo s názvom Sesterstvo. Vibrácia dátumu splnu nesie v sebe číslo 9, čo znamená napĺňanie ale aj ukončovanie cyklu, či jeho pomyselné dotiahnutie do dokonalosti. Tak som ženám v našom kruhu položila dve otázky:

 Čo Vám na sestrách (ženách) vadí, čo by ste chceli ukončiť, aký druh vzťahov so ženami?
 Akým ste darom pre svoje sestry a pre seba samú (prípadne aký svoj dar sa obávate napĺňať)?

Je ľahšie ukázať smerom von a teda sme ľahko našli, čo nám na ženách vadí:
Manipulácia, Posudzovanie, Vampirizmus, Neochota riešiť veci, Sebeckosť, Zneužívanie, Nepokora,...

Ženy však našli aj svoje dary: Toleranciu, Ochotu pomôcť, byť Láskou v akcii, Dôveru, Prijímanie, Schopnosť vidieť krásu,...

Postavili sme spoločne konšteláciu Sesterstva: Vampirizmus, Posudzovanie a Manipulácia sa prechádzali priestorom, vymedzovali si svoje teritórium, hľadali kde by mohli škodiť. Láska si sadla na Zem a bola plne prítomná. Tým trom vadila, no nechali ju tak. K Láske si prisadla prebudená Nepokora a ženy spolu vytvorili kruh. Pozerali jedna druhej do očí, vzájomne rástli a posilňovali jedna druhú. Vampirizmus, Manipulácia a Posudzovanie sa síce spolčili, no nebolo im v tom dobre, jednali jedna na úkor druhej, nahlas sa posmievali Kruhu Lásky a Pokory...Sesterstvu...

V tom zvnútra Pokory vytryskol hlas: Hľadaj svoj proťajšok. Bol to hlas všadeprítomnej Bohyne posilnenej kruhom, aby ju bolo počuť vo vnútri. Prvá sa prebrala Manipulácia, ktorá našla ako svoj proťajšok Pokoj. Prizvali ju do kruhu. Posudzovanie sa zmenilo na Prijatie a prisadlo si. Vampirizmus bol natoľko silný, že ani netušil, čo by mohol byť jeho proťajšok. Keď sa premenil na Energiu, spojenie so Zdrojom, žena sa posadila do stredu kruhu. Kdesi nad tým celým bola v priestore veľká Vďačnosť, ktorá rástla každým vedomým pohľadom do očí. Zdroj ako energia konkrétnej ženy sa otáčal v kruhu a pozeral do očí jednotlivým aspektom – Láska, Pokora, Prijatie a Pokoj. Láska sedela oproti Pokore, Pokoj oproti Prijatiu. Tieto aspekty sa navzájom posilňovali cez konkrétnu energiu, zdroj ženy, ktorá si vychutnávala rast energie v strede. V úlohách sme sa čiastočne prestriedali, aby sme sa dokázali otvoriť jednotlivým darom ženského kruhu sesterstva.

Hlboký proces. Výživa. Prúdenie. Tok. Zmysluplnosť. Bytie. Toto všetko sa nám stalo. Toto sme vmiešali do vydymovadla rukami, uzemneným a vyživeným telom v úplnosti a celistvosti so sebou a prepojením s ňou a jej Láskou. Ďakujem za toto poznanie. Ďakujem za Kruh Sesterstva. Ďakujem všetkým ženám sveta.

Stačí byť tým najlepším, čo vo mne je. Každá sama na seba. Z miesta, kde práve v živote som.

Zuzana Mališová, 5.4.2018