Tento rok cítim potrebu vyrovnať energiu venovanú ženám s energiou venovanou mužom. Kým minulý rok sa mi táto potreba vyrovnávala pôsobením v lesnom klube s 15 chlapcami a dvomi pedagógmi mužmi, rada by som privítala viac klientov mužov, aj mužov ochotných šiahnuť do svojich hĺbok a vyniesť ich na svetlo v rozhovore so mnou. Ďakujem za to, že môžem.

Umenie Ticha

Mirka Kasprzyka som videla prvýkrát, keď som mala sedemnásť rokov. Krátko po páde komunizmu u nás. Sedelo sa ešte aj na schodíkoch, sála žila úprimnou radosťou. Toľko moja spomienka. Po dlhom čase, 25 rokoch som Mirka znovu videla na MIMshow v Liptovskom Mikuláši. Deti mi sedeli na kolenách a smiali sa hneď ako ho zbadali. Nerobil nič, len ticho stál. Dlho som premýšľala, na čo tie deti vlastne reagujú. A prišlo mi to, esencia srdca a duše, úprimný záujem o publikum, radosť z Bytia.