05.11.2017

Rituálna práca kňažky

ilustratívny obrázok

Si žena. Cítiš volanie svojej duša a ak ho počuješ, rastie v Tebe túžba ho nasledovať. Nasledovať svoju divokosť, vášeň a tvorivosť a vytvárať si život plný lásky a vedomého Bytia. Otváraš sa v náručí Jej Lásky. Lásky Bohyne.

Pri slove rituálna má mnoho ľudí okamžite husiu kožu a predstavu niečoho zlého. Áno, existuje aj čierna mágia, jej sa však táto práca netýka. Môžeme sa spolu pozrieť na obnovenú tradíciu pohanských rituálov vychádzajúcich zo starokeltskej, u nás staroslovanskej tradície. Túto tradíciu u nás na Slovenku vyučovala avalonská kňažka Katinka Soetens a teraz v nej pokračujú jej slovenské žiačky - kňažky, ktoré sa zasvätili službe Bohyni Živene. Bohyňa Živena je Bohyňou Slovenska.

Kňažka je žena, ktorá nasleduje svoje vnútorné volanie a pre komunitu, v ktorej žije, robí druh služby, ktorý si sama zvolí a samozrejme môže sa jej práca aj počas jej života meniť. Nie je viazaná ničím, robiť niečo, čo nechce. Práve naopak, cíti potrebu napĺňať svoje najvnútornejšie volanie a poslanie. Kým pre niektorú ženu  sú poslaním pôrody, práca duly, pre ďalšiu to môžu byť bylinky, pre inú vydymovadlá, či liečenie. Mnoho žien sa v súčasnej dobe venuje ženským kruhom, či už s tancom alebo so zdieľaním, ženským seminárom a kurzom pre ženy v rôznych vekových aj záujmových kategóriach. No mnohé ženy – kňažky majú silu aj na sprevádzanie rodín smútením, či opatrovanie starých alebo chorých ľudí. Na Slovensku sú asi najrozšírenejšie a verejnosti najznámejšie pohanské svadby, tzv. handfasting.
Obsahom práce kňažky sú najmä prechodové rituály žien, aj keď rituál môže mať aj iný obsah, než je tu napísaný. To znamená, že kňažka pomáha ženám prekonať náročné obdobia v živote žien, ktoré si žena práve rituálom uctí a zvedomí. Tieto obrady začínajú rituálom prvej menštruácie (Menarché rituál), mesačná chyža (Moon Lodge), rituál rozlúčky so slobodou, svadba (Handfasting), predpôrodný rituál, menorečenie dieťatka, rozchodový rituál, rituál menopauzy, rituál rozlúčky so zosnulým. Rituály tak pretkávajú celý život ženy, ako nesmierne dôležité momenty jej života, momenty, v ktorých niečo odchádza, nenávratne sa mení a prichádza niečo nové. Krásne momenty, ktoré sú často sprevádzané veľkou Láskou, alebo veľkou Bolesťou. Oboje však stojí za vzdanie úcty, pochopenie, prijatie.
Kňažky robia aj spoločné obrady ako slnovrat a rovnodennosť, ktoré sú prístupné širšej verejnosti a informácie o nich sú dostupné napríklad na facebooku.

Keďže práca kňažky je prácou s energiou Bohyne, živlov (vzduch, oheň, voda, zem) a archetypov (panna, milenka, matka, starena) pokúsim sa ozrejmiť to, čo je voľnému oko viditeľné. To ostatné je závislé na vnímaní, cítení seba a priestoru a schopnosti otvorenia sa tomu, čo prichádza do priestoru na úrovni energií. Kým niekto bude vnímať pokojnú atmosféru a chronologické dianie obradu, iný sa môže kúpať v prichádzajúcich energiách živlov. Je to individuálne a nie je žiadne „ako je to správne“. Proste každý to máme v sebe ináč. Dôležité však je, že osoba, ktorej sa obrad týka, prechádza prostredníctvom rituálu dôležitým medzníkom svojho života, akoby prechádzala bránou Bytia.

Rozchodový rituál
Aby bol proces ľahšie pochopiteľný uvádzam príklad rozchodového rituálu. Rituál je priestor vymedzený časom a zámerom. Do tohto priestoru „pozve“ kňažka energiu Bohyne a energiu štyroch živlov. Dalo by sa povedať aj zvedomí prítomným ich existenciu v priestore a ich existenciu v nás. Pretože tieto energie sú tu prítomné bez ohľadu na to, či to vedome chceme. Majú rovnaké právo na existenciu ako my sami. Avšak mnoho ľudí to má tak, že to, čo nevidíme tomu dajú nálepku, že to neexistuje.
Zámerom rozchodového rituálu je prepustenie partnera v láske a úcte a vzájomné odpustenie. Môže sa však stať aj to, že na obrad nechcú prísť obaja, alebo si želajú tento proces absolvovať každý sám. Aj to je možné a je to v poriadku. Rozchodový rituál je cesta, spôsob, akým v láske prepustiť svojho partnera na úrovni tela, mysle a duše a prerušiť vedomé aj nevedomé väzby a putá s touto osobou. Je potreba zvedomiť a prepustiť spoločné zvyky, spôsob vzájomnej komunikácie, ako aj vzájomné manipulácie a rôzne druhy manipulačných a energetických „hier“. Je potreba sa ich vedome vzdať. Zároveň je dôležité pustiť všetky emócie, ktoré majú spojenie s týmto človekom, napr. keď na neho/na ňu myslím cítim melanchóliu, smútok, prázdno a pod. Prepúšťajú sa najskôr veci súvisiace s hmotou, môže ísť o vrátenie obrúčiek, či nejakých darčekov, ktoré už od partnera nechceme u seba mať. Potom nasleduje symbolické alebo skutočné omývanie svojich pocitov viny, žiaľov, smútku a iných emócií, ktoré sme pomenovali. Omývanie prevádza kňažka, ktorá omývanej bytosti zvedomuje miesta na tele a energetickú vibráciu, akú si tieto miesta nesú. Cez uznanie existencie, je možné prijať a prepustiť s Láskou. V živle ohňa môžeme napríklad spáliť predom alebo na mieste konania pripravený zoznam toho, čo púšťame od seba, čo prepúšťame, chceme v sebe silou ohňa transformovať. A na záver prichádza púšťanie myšlienok a jemnohmotných väzieb medzi rozchádzajúcimi sa bytosťami. Je vhodné ich napríklad na záver vydymiť, ideálne vydymovadlom, ktoré nesie v sebe energiu púšťania (z mojich je to napríklad Sila (od)púšťania a Bohyňa Morena-púšťanie). Spoločné poďakovanie Bohyni, sebe navzájom aj priestoru a Bytiu môžu byť prínosné pre všetkých zúčastnených a v pocite vďačnosti a lásky uzavrú priestor a čas konania obradu. Je to akoby sme sa vedome vrátili do reality, avšak s úplne odlišným vnútorným nastavením, než aké sme mali pred obradom.

Vnášať do priestoru, kde sa obrad koná Lásku, Úctu, Rešpekt, byť prepojením so Bohyňou a manifestáciou živlov v priestore,  prítomnosť vo vlastnom vedomí a umožnenie iným bytostiam si zvedomiť svoje emócie, myšlienky, predsudky a predstavy, ale aj držanie priestoru počas konania sa obradu, to všetko je práca kňažky.

Teším sa všetkým, ktorí ste poňali a nacítili podstatu tejto práce, možno práve cez tento článok.