27.11.2016

Proces odblokovania stresu

ilustratívny obrázok

Základom akejkoľvek cesty je vedieť kde som a kam sa chcem dostať. A podľa rôznych okolností ako sú spolucestujúci, účel cesty, čas, počasie a pod. si vyberám ako sa tam dostanem.Nuž a o tom je vlastne aj rozpúšťanie, či odblokovanie stresu.

Priebeh sedenia je dôležitý proces, no pravda je, že veľa vecí je intuitívnych a iba zapadajú do toho, čo sa medzi mnou a klientom deje na všetkých úrovniach - myseľ, telo aj emócie. Spätne sa však ľudia, často chcú chytiť niečoho, čo je hmatateľné, preto píšem tento článok.

Každý klient príde na sedenie s témou, problémom, ktorý chce riešiť. A tak ako pred cestou autom začíname tým, že si úprimne odpovieme na otázku: Kde som v tejto téme teraz? Aký je môj stav, čo sa deje na úrovni myšlienok, aké mám pocity, aký je fyzický, či psychický stav môjho tela. Tu nepomôže žiadne prikrášľovanie a treba si priznať pravdu. A moje doterajšie poznanie hovorí:

Emócie potrebujú prejav,

myseľ potrebuje ticho,

duša potrebuje vládnuť.

Toto som nevymyslela ja, povedala to avalonská kňažka Kathy Jones na seminári Vtelenie Bohyne, Dolní Věstonice, máj 2015. Ale ako to už býva, hovorila mi naozaj z duše.

Poznanie pravdy nám pomáha sformulovať našu potrebu, naše želanie, to po čom túžime, čo chceme realizovať, zhmotniť? Niekedy je to aj o tom, čo sa chce cez nás narodiť. Dosť často sa môže stať, že my chceme mysľou niečo a naša duša sa potrebuje teraz realizovať ináč. A tak hoci chcem dieťa, narodí sa cezo mňa kniha. Nebolo už potreby mať ďalšie dieťa, ale bolo treba už niečo odovzdať svetu. A takto to bolo s mojou knihou Deti nás učia a liečia.

Je celkom fajn, položiť si otázku: Aké mám na tejto ceste prekážky? Niekedy sú to naše obavy, strachy, čo nám bránia realizovať sa. Niekedy sú to myšlienky, ktoré nás prenasledujú a my im veríme. Niekedy sú to proste iba veci, ktoré sa nám dejú a nedovoľujú nám toto zhmotnenie a my nevieme, prečo sa toto deje práve nám. Môžeme sa motať v kruhu a  nie sme schopní z neho odbočiť na pokračovanie cesty.
Toto sú vlastne iba aspekty nášho vlastného myslenia a cítenia, ktoré sú pre nás viditeľné ako prekážka. Do tejto časti analýzy už vstupuje proces Práce od Katie Byron, testovanie svalov, korekcie, či rituály. Doslova však, každému to, čo je potreba.
A keď sme sa pozreli na prekážky ostáva jedna nemenej dôležitá otázka: Čo som ochotná/-ý urobiť pre to, aby sa moje želanie mohlo naplniť? Ja teda fyzicky nie som ten, kto pôjde na ceste klienta zodvihnúť spadnutý strom. Tu je potreba často konkrétneho činu, ktorý už klient musí dotiahnuť vo svojej realite sám. Je to však aj nastavenie sa nášho vnútorného stavu "na prijímanie". Vďačnosť a otvorenie sa sú dve veci, s ktorými treba pracovať, aby sme boli prítomní pri naplnení sa nášho želania. A tu sú nasmerované niektoré cvičenia, ktoré môžu byť pripomenutím si tohto spoločného procesu, či potrénovanie konkrétneho správania sa.
Zároveň je pre každého dôležité ozrejmiť si, aké dary, talenty máme na to, aby sme mohli svoju cestu za želaním zvládnuť sami.

Cieľom procesu so mnou je teda odstrániť spolu prekážky, uvidieť svoje veľké dary vo Vďačnosti a Láske. Klient je potom ďalej na ceste sám, na vlastnú zodpovednosť.