28.07.2015

Cesta sebapoznania

Spoznať seba znamená dovoliť si žiť dary a talenty, s ktorými sme sa narodili, ale pod vplyvom času a stresu sme na ne zabudli alebo sme ich prestali používať.Jedná sa o individuálny kurz, na sedení sa zúčastňujem ja a klient, prípadne Vaše deti, ak sa tak dohodneme.

Tento kurz vychádza z dvoch častí. Jednou časťou je uvedomenie si miesta, kde som, v čom žijem, ako sa v cítim tu a teraz vo svojom živote? A potom prichádza uvedomenie si svojej vízie. Toho, po čom túžim. Ako sa chcem cítiť? Toho, čo by som rada v nejakom časovom horizonte preskúmala? Niečo kam sa chcem vo svojom živote dostať. Čo to je? Kam ma srdce ťahá? Nemusia to byť zložité veci.

Môj v tom čase asi 5-ročný syn mal sen- veľmi chcel byť požiarnikom. Tak sme si spolu nakreslili cestičku a po jej stranách sme si na kvietky napísali jeho dobré vlastnosti, silné stránky, ktoré ho k tomuto cieľu môžu doviesť. A na cestu sme si nakreslili balvany – prekážky, ktoré by na tejto ceste mohli stáť, vlastnosti, ktoré mu bránia v dosiahnutí jeho cieľa. Deti sú vo svojom zámere priamočiare. Už do mesiaca bola v manželovej práci (po prvý raz) akcia otvorených dverí firemných požiarnikov pre deti. A tak sa Jakubko stal požiarnikom. Hneď za tým sme sa “náhodne“ vyskytli na miestach, kde boli požiarne akcie. Proste nás to na tieto miesta samo pritiahlo, hoci sme žiadne informácie nevyhľadávali...

V mojom individuálnom kurze pracujeme na klientových "balvanoch", t.j. na prekážkach, ako presvedčeniach, ktoré máme o sebe samom. Preskúmame a vyčistíme ich pomocou konceptu PRÁCA od Katie Byron.

Ďaľšou časťou kurzu je preskúmanie a uvedomenie si Vašich vlastných vlastností, talentov a darov, ktoré Vás môžu na ceste viesť. Sú to charakteristiky a črty, ktoré pochádzajú z aplikovanej psychológie a ja ich poznám z kurzov Tri v jednom (The three in One Concepts). Keď sú tieto Vaše osobné charakteristické črty odblokované a uvedomené a Vy ich začnete používať, je to akoby ste začínali s uvedomením si veľkých vlastných darov a talentov. Takých, ktoré Vás môžu na Vašej ceste ďalej viesť. Práca na jednej črte, vlastnosti a jednej prekážke trvá jedno sedenie.
Minimálne jeden týždeň až jeden mesiac trvá Vaša vnútorná zmena, spôsob akým sa rozhodnete svoj dar žiť. Tento čas je tu na to, aby ste mohli priebežne skúmať ako sa Vám tento dar žije, ako sa používate v bežnom živote a hlavne – čo a ako ste to robili doteraz a ako sa môžete správať  “ináč“ po odblokovaní.
Jeden mesiac je zároveň obdobím, časom, za ktorý sa udeje cyklus zmeny (napr. lunárny cyklus, menštruačný cyklus).
Takže, ak si zvolíte túto dlhšiu cestu je to akoby ste priviedli do života svoje dieťa – aj tehotenstvo trvá deväť mesiacov :) a tiež sa za tento čas dejú v našom tele, mysli a v našej duši obrovské zmeny. Aj cesta sebapoznania je individuálnym procesom klienta, ktorý si sám zvolí svoje tempo.
Na sedení používam proces uvoľnenia stresu prostredníctvom Práce od Katie Byron a odblokovania prostredníctvom techník Tri v jednom (The Three in One Concepts) a Uviaznutá duša (Tatiana Fabryová).

9 x 37 Eur (jedno sedenie trvá max. 1,5 hodiny) Je možné prestať po ktoromkoľvek sedení. Ak si sedenia predplatíte, peniaze nevraciam, môže predplatenú časť využiť iná osoba.