28.07.2015

Cesta čakrálnym svetom

ilustratívny obrázok

Tento individuálny kurz vychádza z pocitu dôležitosti toho, že sme svetlo a svetlo potrebuje stále čistý a priechodný kanál na to, aby bez prekážok bolo tým, čím je. A malo kadiaľ tiecť. Na kurze pracujeme s uvoľňovaním všetkých prekážok toku svetla.

Niekedy na svojom tele môžeme vnímať stagnácie, zaseknutia, spomalenosť až únavu, bolesti, nepríjemné emócie, či konkrétne myšlienky, ktoré sa nám preháňajú hlavou. Ideálne je ak sa vieme od nich priebežne čistiť a spracovávať ich. Tento kurz je však vynikajúci na také situácie, v ktorých cítime, že niečo s nami nie je v poriadku a nevieme presne povedať čo.
Ako prvé sa venujeme krátkej mnou vedenej meditácii na uvedomenie si čakier. Ale aj uvedomenie si pocitov, osôb, s ktorými cítime prepojenie. Emócií, ktoré v našich čakrách vládnu. Zachytávame myšlienky, ktoré nás pri prechádzaní čakrou napadnú. A píšeme si ich na malé papieriky, ktoré si nalepíme na obrázok.

Druhým krokom je maľba fixkami alebo pastelkami. Nakreslíme si 7 čakier a postupne ich vymaľujeme. Tomuto procesu venujeme asi hodinu, kto chce, môže si obrázok poriadne domaľovať a dotvoriť doma. Tento náčrt nám naznačí problém. A už samotné „vykreslenie sa" býva veľmi prínosné a liečivé.

Ďaľším krokom je zaznamenanie myšlienok, ktoré k nám počas predchádzajúcich dvoch krokov prichádzali, emócií, ktoré ste pociťovali. Potom nasleduje proces uvoľnenia stresu prostredníctvom Práce od Katie Byron (kniha Stephen Mitchell a Katie Byron - Milujem to, čo je) a odblokovania prostredníctvom techník Tri v jednom (The Three in One Concepts) a Uviaznutá duša (Tatiana Fabryová).
Na jednom sedení spracujeme jednu čakru. Ostatné sedenia nasledujú s odstupom minimálne dvoch dní. Je to dobré na to, aby sme si precítili rozdiel. Rozdiel v tom, čo bolo pred uvoľnením stresu, bloku a negatívnych myšlienok a emócií a čo prišlo po ich uvoľnení.

Prvé sedenie je dhšie, trvá cca 2 hodiny a stojí 50 Eur
Ostatné sedenia sú kratšie, max. 1,5 h a stoja 37 Eur (Odporúčam v prípade strachu a vážnejších problémov, ak sa ukážu na prvom stretnutí). Je možné prestať po ktoromkoľvek sedení. Ak si sedenia predplatíte, peniaze nevraciam, môže predplatenú časť využiť iná osoba.

Je možné spraviť iba 2 stretnutia - prvé a posledné a medzitým je samostatná práca klienta doma - kreslenie veľkých čakier a uvoľňovanie problémov len vykreslením sa a samostatným cvičením uzemnenia sa.
Na prvom sedení sa spraví odblokovanie nosného problému všetkých čakier. Potom doma minimálne 7 dní (každý deň jednu čakru) klient kreslí samostatne čakry doma, vykresľuje svoje pocity a cvičením uzemnňovania sa "púšťa" prípadne emocionálne problémy. Čo je cieľom vykresľovania sa a určité zásady pri kreslení sa klient dozvie na prvom stretnutí odo mňa.
Na druhé stretnutie klient prinesie všetky obrázky a ak je to potrebné spravíme dočistenie prostredníctvom techník 3v1 (tri v jednom) - odblokovanie stresu.
Tieto sedenia sú 50 plus 37 Eur, spolu 87 Eur.