14.01.2018

NOVOROČNÝ ZÁMER

ŽENY AJ MUŽI!!! Pridajte sa na stretnutie NOVOROČNÝ ZÁMER s náplňou práce na svojich cieľoch, túžbach a snoch. Dátum je 20.1.2018 sobota od 14-17:30h, cena 33Eur. Stretnutie je na Námestí sv. Františka 12, v Karlovej Vsi v Bratislave. Predbežne si môžete pripraviť zoznam svojich cieľov, túžob a prianí tak, aby to bolo 10 položiek. Na druhý papier si pripravte zoznam 10 vecí, charakteristík, vlastností, čo potrebujete na naplnenie týchto cieľov, tiež 10 nezávislých položiek. Našou prácou bude nájsť bod, ktorým naštartujeme tok Hojnosti a Lásky a tento tok odblokujeme buď konštelačným vhľadom alebo fyzickým špeciálnym cvičením.

Je obdobie ticha. Ničoho. Meluzína nám šepká v ušiach a my sa snažíme porozumieť. Tichom sa vytvára priestor v nás. V našom strede. Spojením s týmto priestorom môže z ničoho vzniknúť niečo. Priestor do ktorého vstupujú myšlienky. A tie, ktoré nás potešia by sme možno chceli zhmotniť na úrovni duchovnej alebo materiálnej Hojnosti.
Otázka nie je, ČI budeme siať? Ale ČO budeme siať? A o zvedomenie si tejto otázky ide na stretnutí Novoročný zámer. To, čo nám ešte mieša karty toho, čo budeme siať je to, či je to naša skutočná potreba alebo len určitý druh chtíča... Kým potrebám Vesmír rád vyhovie, chtíče nás chvalabohu vzďaľujú od objektov nášho chcenia. A samozrejme je dôležité, či to ČO budeme siať robíme z úrovne svojej energie a autenticity, alebo sa snažíme do toho zakomponovať iných a spôsob ako to robíme. Lebo manipulácia nám tiež neprejde.
Na stretnutie je potrebné rozmyslieť/napísať si dva zoznamy, každý po 10 položiek. Obsahom prvého je zoznam vecí, po ktorých túži naše srdce. Čistota zohráva veľkú úlohu. AK napríklad chcem vyhrať jackpot v športke, skutočná potreba to nie je. Je za tým skôr strach z nedostatku a pravdepodobne potreba bezpečia a dostatku, čo je vlastne skutočná túžba nášho srdca. Asi začína byť jasné, že nám môže pomôcť intuícia, spontánnosť pri písaní zoznamu. Druhým zoznamom je zoznam kvalít a vlastností, ktoré na uskutočnenie svojich potrieb potrebujeme.
S oboma zoznamami potom prejdeme spoločným procesom, v ktorom si určíme priority, dôležitosť jednotlivých položiek Už potiaľto je to zaujímavý proces, plný sebauvedomení a to je vlastne iba začiatok... Každý prechádza svojím procesom zatiaľ sám.
Teraz prichádza spoločná práca. Nájdeme štartér, ktorý nám pomôže naštartovať tok našej hojnosti. Robíme to za pomoci kineziologického svalového testu a metódy rodinných konštelácií alebo špecifických nápravných cvičení. Na upevnenie nášho zámeru si klienti môžu vybrať esenciálny olej. Vôňu, ktorá im novú voľbu bude pripomínať počas obdobia lunárneho cyklu, počas ktorého sa zabuduje do bunkovej pamäte človeka.

Ešte dodám, že budeme pracovať v deň s vibráciou čísla 5, čo znamená najvyššiu ochranu Univerza, ktorou je Láska.

Ste srdečne vítaní!

14.1.2018, Zuzana Mališová