Tu nájdete všetko, čomu sa aktívne venujem. Štúdiu metódy Tri v jednom sa venujem od roku 2004, robila som spočiatku s rodinou a priateľmi. Rovnako som absolvovala tri výcviky rodinných konštelácií. Aktívne sa sprevádzaniu ľudí odblokovaním stresu venujem od roku 2013. V roku 2012 som začala používať aj metódu Katie Byron - Práca - www.the.work.com/cesky . Od roku 2015 sa venujem práci kňažky a prechodovým rituálom žien.

Nájdete ma aj na Facebooku meno je Zuzka Malisova

NOVOROČNÝ ZÁMER

ŽENY AJ MUŽI!!! Pridajte sa na stretnutie NOVOROČNÝ ZÁMER s náplňou práce na svojich cieľoch, túžbach a snoch. Dátum je 20.1.2018 sobota od 14-17:30h, cena 33Eur. Stretnutie je na Námestí sv. Františka 12, v Karlovej Vsi v Bratislave. Predbežne si môžete pripraviť zoznam svojich cieľov, túžob a prianí tak, aby to bolo 10 položiek. Na druhý papier si pripravte zoznam 10 vecí, charakteristík, vlastností, čo potrebujete na naplnenie týchto cieľov, tiež 10 nezávislých položiek. Našou prácou bude nájsť bod, ktorým naštartujeme tok Hojnosti a Lásky a tento tok odblokujeme buď konštelačným vhľadom alebo fyzickým špeciálnym cvičením.