Ženský kruh je spoločenstvo žien, v ktorom platí 1 a 1 je aspoň 5. Ženská energia nás spája, napĺňa, vyživuje. pracujeme so svojím telom, živlami a archetypmi prostredníctvom Bohýň KOLA ROKA.

Na kruhu sa rozprávame, zdieľame, robíme každá svoju vnútornú prácu prostredníctvom meditácie, vizualizácie a hlavne uvedomovania si témy kruhu. Niekedy sa to deje prostredníctvom cvičení, tanca a pod. Kruh je miestom, kde zdieľame intímne témy a nevynášame vonku, ktorá, čo povedala. Ja zatiaľ robím kruhovou formou minisemináre (s témou uzemnenia, zmyslov a zámeru) a miešanie vydymovadla, ktoré sa deje v čase splnu alebo novu. Informácia o aktuálnej téme je vždy na titulke webstránky.

Minimálny počet účastníkov je 2 max.7, je potrebné sa vždy predom prihlásiť. Kontakt: 0905337977, zuzka.malisova@gmail.com, alebo cez tento formulár

Rituálna práca kňažky

Si žena. Cítiš volanie svojej duša a ak ho počuješ, rastie v Tebe túžba ho nasledovať. Nasledovať svoju divokosť, vášeň a tvorivosť a vytvárať si život plný lásky a vedomého Bytia. Otváraš sa v náručí Jej Lásky. Lásky Bohyne.