Ženský kruh je spoločenstvo žien, v ktorom platí 1 a 1 je aspoň 5. Ženská energia nás spája, napĺňa, vyživuje. pracujeme so svojím telom, živlami a archetypmi prostredníctvom Bohýň KOLA ROKA.

Na kruhu sa rozprávame, zdieľame, robíme každá svoju vnútornú prácu prostredníctvom meditácie, vizualizácie a hlavne uvedomovania si témy kruhu. Niekedy sa to deje prostredníctvom cvičení, tanca a pod. Kruh je miestom, kde zdieľame intímne témy a nevynášame vonku, ktorá, čo povedala. Ja zatiaľ robím kruhovou formou minisemináre (s témou uzemnenia a zámeru) a miešanie vydymovadla, ktoré sa deje v čase splnu alebo novu. Informácia o aktuálnej téme je vždy na titulke webstránky.

Pridaj sa na ZMIEŠANÝ MUŽSKO-ŽENSKÝ kruh NOVOROČNÝ ZÁMER s náplňou práce na svojich cieľoch, túžbach a snoch. Dátum je 20.1.2018 sobota od 14-17:30h, cena 33Eur. Stretnutie je na Námestí sv. Františka 12, v Karlovej Vsi v Bratislave. Predbežne si môžete pripraviť zoznam svojich cieľov, túžob a prianí tak aby to bolo 10 položiek. Na druhý papier si pripravte zoznam 10 vecí, charakteristík, vlastností, čo potrebujete na naplnenie týchto cieľov, tiež 10 nezávislých položiek. Našou prácou bude nájsť bod, ktorým naštartujeme tok Hojnosti a Lásky a tento tok odblokujeme buď konštelačným vhľadom alebo fyzickým špeciálnym cvičením.

Minimálny počet účastníkov je 2 max.7, je potrebné sa vždy predom prihlásiť. Kontakt: 0905337977, zuzka.malisova@gmail.com, alebo cez tento formulár

Rituálna práca kňažky

Si žena. Cítiš volanie svojej duša a ak ho počuješ, rastie v Tebe túžba ho nasledovať. Nasledovať svoju divokosť, vášeň a tvorivosť a vytvárať si život plný lásky a vedomého Bytia. Otváraš sa v náručí Jej Lásky. Lásky Bohyne.