Ženský kruh je spoločenstvo žien, v ktorom platí 1 a 1 je aspoň 5. Ženská energia nás spája, napĺňa, vyživuje. pracujeme so svojím telom, živlami a archetypmi prostredníctvom Bohýň KOLA ROKA.

Na kruhu sa rozprávame, zdieľame, robíme každá svoju vnútornú prácu prostredníctvom meditácie, vizualizácie a hlavne uvedomovania si témy kruhu. Niekedy sa to deje prostredníctvom cvičení alebo špeciálne pripravených pomôcok (napr. zmyslové a zvukové pomôcky).

Pridaj sa na kruh s náplňou práce na sebe. Minimálny počet žien/alebo mužov je min. 2 max.5, je potrebné sa vždy predom prihlásiť.

Stretnutia od septembra zverejním koncom augusta. Ďakujem za pochopenie.


Prosím prineste si seba, vodu na pitie a niečo malé na chrumkanie. Oblečte sa tak, aby ste sa cítili pekne a príjemne, na obutie je potreba mať so sebou hrubšie ponožky. Miesto kruhu je Dúbravka, bližšie upresním v maili, cez FB. Stretnutie na námestí sv.Františka 12

Kontakt: 0905337977, zuzka.malisova@gmail.com, alebo cez tento formulár