07.02.2017

Mužský a ženský princíp

Zmyslom mojej práce je harmónia, súlad, nájdenie svojej esencie, jedinečnosti, dôvodu bytia. To odovzdávam najlepšie ako viem mojim klientom. Sedenia sú hlboké a ľudia ich spracúvajú rôzne dlho na rôznych úrovniach bytia.

Je veľmi ťažké povedať, čo potrebujem od osoby, ktorá ma bude sprevádzať. Je to však aj dôležité. keď to klient nevie sám, spolurozhodujeme o spôsobe, akú metódu použiť.

Začíname rozhovor, ktorý povie, kde klient je. Vo svojich myšlienkach, vo svojom tele. často prídu ľudia, ktorí sú naplno v hlave a ich telo je súčasť, o ktorej žiaľ nič nevedia. V tomto prípade ideme po faktoch, tom, čo je pre človeka uchopiteľné, aby sa nestratil a vedel s čím prišiel, čo spravil a s čím chce odísť. A na to, aby som aj tohto človeka priviedla k spojeniu s telom používam svalový svet, čo je samo o sebe DOTYK. Dotýkam sa nielen rúk, ale v istom zmysle aj duše klienta. Čím viac sa otvorí, tým je tento dotyk hlbší a efekt trvalejší. Hĺbku tohto spojenia si určí človek sám, tak ako potrebuje. Na prepojenie mysle a tela používam Prácu od Katie Byron, pretože je ľahko uchopiteľná aj ako práca na doma, každý sám za seba a so sebou.

Keď prídu na sedenie ľudia, ktoré sú už v práci so sebou ďalej, rada prejdem k rituálnej práci, kde pracujeme s energiou štyroch živlov - vzduch, oheň, voda, zem alebo s Energiou bohyne, ktorú si vytiahnu z orákula. Táto práca je často mysľou ťažšie uchopiteľná, jednoducho je iná. S mnohými ľuďmi robím konkrétne cvičenia pochádzajúce z rôznych zdrojov, tantra, Tao, čakry, kňažky a stanú sa na dlhšie obdobie ich domácou úlohou. A vítam aj novinku vo svojej práci, esenciálne oleje Young Living, ktorých darom je pomôcť udržať novú voľbu, nové správanie, nové rozhodnutie po 21-28 dní, kedy sa nám informácia zabuduje do bunkovej pamäte.

Rešpektovaním mužského a ženského princípu je táto práca úplna, veci sa spájajú a každý klient nájde to, čo potrebuje. Zvyčajne sa riadime mojou intuíciou výberu "čo budeme robiť teraz" a som vďačná za každého človeka, ktorý odchádza naplnený a spokojný a v kontakte so sebou.