Mužský a ženský princíp

Zmyslom mojej práce je harmónia, súlad, nájdenie svojej esencie, jedinečnosti, dôvodu bytia. To odovzdávam najlepšie ako viem mojim klientom. Sedenia sú hlboké a ľudia ich spracúvajú rôzne dlho na rôznych úrovniach bytia.

Proces odblokovania stresu

Základom akejkoľvek cesty je vedieť kde som a kam sa chcem dostať. A podľa rôznych okolností ako sú spolucestujúci, účel cesty, čas, počasie a pod. si vyberám ako sa tam dostanem.Nuž a o tom je vlastne aj rozpúšťanie, či odblokovanie stresu.