03.12.2017

Bohyňa stredu - Živena

ilustratívny obrázok

ŽIVENA je Bohyňa stredu. Je Bohyňa našej krajiny, ktorá má zlatú žiaru ako klasy zrelého obilia a jej telo tvorí naša krásna krajina, pohoria, rieky a lesy. Je to vládkyňa ženského princípu v duši žien aj mužov. Ja paňou ľudí tejto zeme a ochrankyňou národa. Jej farba je dúhová.

Bohyňa stredu je spojením všetkých Bohýň. Je aspektom všetkého, je to skrytý hologram. Preto sme si vybrali predstaviteľku vône každého zo smerových aspektov, zo živlov (vzduch, oheň, voda, zem) aj archetypov (panna, milenka, matka, starena). Je tu jeden dôležitý aspekt, ako vlastne vnímame Bohyňu? Či sa jedná o nejaké uctievanie sošky, modly, obrazu? Nepíšem to náhodne, táto otázka mi bola položená so všetkou vážnosťou od zrelej ženy. Bohyňu Živenu vnímam ako život sám, to všetko, čo nás vyživuje, utvára túto prekrásnu krajinu, dáva charakter ľuďom, či národu, jeho úprimnosť, dobrosrdečnosť, pohostinnosť. To ako sa učíme práve my Slováci, v srdci Európy otvárať naše srdcia, dôverovať, spolupracovať, vytvárať svoje životy nie prežívaním, ale naplnením Bytím. V tom všetkom vidím Bohyňu. Princíp. Jednotu. Lásku. Pokoj. Hory. Lesy. Doliny. Potoky a rieky. Všetko. Vesmír. V nej vidím a ctím ducha tejto Zeme. Niečo, čo môže rásť našou schopnosťou vytvárania si posvätného priestoru v nás. Keď sme stíšení, uzemnení, prepojení, naladení. Tým všetkým a úctou dávame silu sebe a posilňujeme ten priestor súnaležitosti v našom vnútri. Toto je Bohyňa Živena. Ale aj navrátené tance, spev, staronové tradície, smiech žien, krása slovenských dievčeniec, jas v oku, humor, iskra, srdce na dlani. Aj toto je Bohyňa Živena.