22.10.2017

Bohyňa Morena

ilustratívny obrázok

Morena je bohyňou konca, starena, vedma. Vládne od Dušičiek (Samhain) do zimného slnovratu (2.novembra do 21.decembra). Je nielen Bohyňou smrti, ale aj transformácie, zmeny – staré v nás musí umrieť, aby ho mohlo nahradiť nové. Príroda sa ukladá k zimnému spánku. Zvieratami sú havrani a vrany. Farba je čierna. Smer je severozápad.

Čerpám materiál zo zdrojov, ktoré uvádzam. Moje vnímanie Bohyne Moreny je späté s výstižnou piesňou Kola roka a vôňami esenciálnych olejov, ktoré používam. Morena je v mojom živote spojená s púšťaním, prepúšťaním a odpúšťaním a s rituálnou prácou k tomu prislúchajúcou. Chápem ju ako súčasť menštruačného cyklu každej ženy, vnímam ju ako sprievodkyňu životom. ďakujem za jej silu a liečivú silu púšťania.

Do dnešných čias sa nám zachoval obrad vynášania Moreny (Baba, Kysela, Marmuriena, Muriena, Hejhana, Smrť..). Tento zvyk sa prvýkrát u nás spomína v 16. storočí. Hovorí o tom že mládež na smrtnú nedeľu vynáša bábku zhotovenú z dvoch drevených palíc v tvare kríža na ktoré je namotaná slama. Túto bábku obliekali do sviatočného kroja, alebo svadobných šiat. Potom s ňou za spevu obchádzali dedinu a nakoniec ju z nej vyniesli. Za dedinou ju hodili z mosta do vody, alebo upálili vo vatre. Ľudia pritom verili že vynášajú smrť, zimu a tak privolávajú jar. Kedysi s ňou chodili aj do kostola no potom to cirkev zakázala. To čo sa nám dochovalo je však len folklórny zvyk ovplyvnený dobou a pomermi v kraji. Pôvodná viera starých Slovákov bola zakázaná a jej hlavný nositelia vedomci (žerci, vedmy, znachori, mudrci) sa stiahli do ústrania z obavy pred prenasledovaním. Preto zvyky ostali, no na pôvodný význam sa postupne zabúdalo. Ostala forma, no obsah sa vytrácal.

www.svatohaj.sk

Hoci sa to zdá málo pravdepodobné, runový znak Bohyne Mary (u nás nazývanej aj Moréna) je dodnes našim štátnym znakom! Ak by ste začali dôkladne hľadať odkiaľ pochádza náš erb, dostali by ste sa skôr k nejasným predpokladom a nie reálnym podkladom. V podstatnej miere za zachovanie erbu môžeme ďakovať štúrovcom, ale „oficiálne“ vysvetlenia stavajú na neodôvodnenom predpoklade, že ide o „misijný dvojkríž“ katolíckej cirkvi – a, akože ináč – o veľkú zásluhu našich kresťanských svätých patrónov, Cyrila a Metoda – dvoch pologramotných mníchov. Chrámy s runou Bohyne Morény – teda dvoj ale aj trojramenným krížom, pretože runové znaky sa nadväzujú na hornú základnú líniu ako od nich odvodený a zjednodušený sanskrit – existovali na slovanských územiach dávno pred príchodom agresívneho kresťanstva a nemali s ním vôbec nič spoločné. Bohyňa Moréna je jednou z troch sestier Premúdreho Boha Perúna. Veľmi často ju nazývajú aj Bohyňou Smrti, ktorá končí pozemský život človeka v Javnom Svete. Bohyňa Moréna neukončieva ľudský život, ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi.

zdroj: www.vedy.sk