01.11.2016

Bohyňa Meluzína

ilustratívny obrázok

Bohyňa VZDUCHU Meluzína vládne od zimného slnovratu 21.decembra do 1.februára.Jej smer je sever. Je to čas najdlhšej noci a najväčšieho temna, po ktorom začne pribúdať svetlo. Prináša nám stíšenie, všeobjímajúce nič, z ktorého sa môžeme pripraviť na to nové, čo prichádza z nášho vnútra. Je to čas medzi nádychom a výdychom. Je to čas hlbokého spojenia s našimi predkami.

Farba Meluzíny je fialová, tmavomodrá až indigová a strieborná. Zvieraťom Meluzíny je sova a vtáci, ktorí prezimujú. Jej sviatok sa volá aj Yule.

Podľa staroslovenských povestí je zimný slnovrat časom, kedy sa rodí slnečné dieťa, slnečný syn Boha Svaroga, dieťa Svarožič. Svarožič potom každý deň ťahá v slnečnom kočiari svojho spiaceho otca po oblohe.

Existuje o nej povesť, ktorá vysvetľuje dávne rečenie, že Meluzína "spieva" v komíne a preto sa jej ako obetina dávala ku komínu múka, jabĺčko, či hrsť bylín. Patria k nej obrady vzduchu, najdôležitejším je vydymovanie a čistenie priestoru dymom napr. z kadidla. Nemenej dôležitým spojením s Bohyňou vzduchu je aj tónovanie, spev, či zvuky ako také. Sami si môžeme dopriať čas a priestor a spojiť sa s vlastným telom, našimi predkami prostredníctvom zvukov a hlbokého stíšenia sa.