05.05.2017

Bohyňa Lada

ilustratívny obrázok

Lada je Bohyňa lásky, archetyp milenka. Jej príchod je oslava lásky medzi Bohom a Bohyňou. Je to spojenie Neba a Zeme. Bohyňa vládne do letného slnovratu (1.mája do 21.júna).Jej farbou je červená. Jej sviatok je stavanie májky, BELTANE. Zvieraťom je holub a kôň. Smer je juhovýchod.

Lada je symbolom všeobjímajúcej lásky a mieru, ktoré sú základom života na zemi. Je bohyňou života, plodnosti, znovuzrodenia a obnovy. Dáva život prírode a robí Zem plodnou. Je stvoriteľkou a opatrovateľkou všetkého živého. Ako pramatka je ochrankyňou detí, žien, manželstva, lásky, rodičovstva a úrody.
Bohyni Lade je vlastná jemnosť, mäkkosť a poddajnosť, ale aj nestálosť a zmena. Symbolizuje tak porozumenie, chápanie a múdrosť,  schopnosť zosúladiť, či spojiť. Jej meno úzko súvisí so slovami ladný, súlad, ladnosť. Lada je považovaná aj za bohyňu opojenia a veselosti, ale aj sexu a náruživosti. Lada vyháňa svojou silou lásky zlé a temné sily z nášho sveta.
Jej sviatkom je BALTANE, noc z 30.mája na 1.apríla. Zvykom je páliť ohne a aj ísť sa milovať do polí, aby bola požehnaná úroda cez spojenie ženy a muža, čoby spojenie princípu Boha a Bohyne v nás, ľuďoch. U nás sa stavali májky, obrazne spojenie princípu mužského falusu a ženskej jóni. Májky sa zdobili stužkami. Ďalším pekným zvykom sú bozky milencov pod rozkvitnutou čerešňou. Bohyni Lade sa samozrejme aj obetovalo. Jej obetou boli vajíčka, chlieb, kaša, zrno, oplátky, syr, med, mlieko, krúpy, pirohy a olej, ale aj nite, stužky, látky, vlna, koža a riad v podobe misiek, tanierov a pohárov. Bohyňa Lada sa spája aj s mágiou Lásky a každá z nás si môžeme vyrobiť vrecúško Lásky a uložiť ho svojmu milovanému na ochranu pod vankúš.