Bohyňa stredu - Živena

ŽIVENA je Bohyňa stredu. Je Bohyňa našej krajiny, ktorá má zlatú žiaru ako klasy zrelého obilia a jej telo tvorí naša krásna krajina, pohoria, rieky a lesy. Je to vládkyňa ženského princípu v duši žien aj mužov. Ja paňou ľudí tejto zeme a ochrankyňou národa. Jej farba je dúhová.

Bohyňa Morena

Morena je bohyňou konca, starena, vedma. Vládne od Dušičiek (Samhain) do zimného slnovratu (2.novembra do 21.decembra). Je nielen Bohyňou smrti, ale aj transformácie, zmeny – staré v nás musí umrieť, aby ho mohlo nahradiť nové. Príroda sa ukladá k zimnému spánku. Zvieratami sú havrani a vrany. Farba je čierna. Smer je severozápad.

Bohyňa Mokoš

Mokoš je Bohyňa Zeme. Prichádza v čase jesennej rovnodennosti. Vládne do Dušičiek. Je to čas ubúdania svetla (23.septembra – 2.novembra). Je Bohyňou uzemnenia, stability a je patrónkou liečenia. Zvieratami sú zvieratá žijúce v zemi – líšky, zajace, jazvece. Jej farba je farbou rozoraných polí- hnedá. Je s ňou spojená vďačnosť za prežitie. Jej smer je západ.

Bohyňa Roda

Roda je Bohyňa Matka. Prichádza 1.augusta na dožinky. Tento sviatok sa nazýva aj LAMMAS a je to oslava hojnosti a plnosti. Jej farby sú zlatá, sýtožltá a oranžová . Vládne do 21. septembra. Je tou ktorá plodí, rodí, vyživuje. Jej zvieratami sú včely a zvieratá, ktoré majú rohy. Jej smerom je juhozápad.

Bohyňa Dona

Dona je Bohyňou vody. Prichádza 21.júna, čo je čas letného slnovratu. To znamená, že je najdlhší deň a najkratšia noc. Vládne pocitom, jej prejavom je dážď, rosa, ale sú to aj slzy. Slzy, keď im dovolíme plynúť, dávajú obrovskú úľavu a liečia. Dona vládne vodným zvieratám. Jej farby sú svetlomodrá, belasá, tyrkysová. Smer je juh.

Bohyňa Lada

Lada je Bohyňa lásky, archetyp milenka. Jej príchod je oslava lásky medzi Bohom a Bohyňou. Je to spojenie Neba a Zeme. Bohyňa vládne do letného slnovratu (1.mája do 21.júna).Jej farbou je červená. Jej sviatok je stavanie májky, BELTANE. Zvieraťom je holub a kôň. Smer je juhovýchod.

Bohyňa Vesna

Vesna je Bohyňou ohňa a jari. Jej príchod oslavujeme ako jarnú rovnodennosť a trvá do sviatku lásky (21.marca do 1.mája) Svetlo stále pribúda. Jej prejavom je divoko rastúca tráva, kvety, žiariace slnko, prebúdzajúca sa príroda. Jej farby sú zelená a žltá. Zvieraťom je zajac, z vtákov je to kukučka a stromom je breza, ktorá rozkvitá ako prvá. Smer, ktorý prináleží Vesne východ.

Bohyňa Zora

Bohyňa Zora je Bohyňa PANNA. Jej smer je severovýchod. Sviatkom Bohyne Zory je IMBOLC, naše Hromnice, ktoré sú 2.februára. Trvá do jarnej rovnodennosti. Je to sviatok svetla, nádeje, ožívania zeme a vnášania zámeru do toho, čo chceme v ďalšom roku robiť a tvoriť.

Bohyňa Meluzína

Bohyňa VZDUCHU Meluzína vládne od zimného slnovratu 21.decembra do 1.februára.Jej smer je sever. Je to čas najdlhšej noci a najväčšieho temna, po ktorom začne pribúdať svetlo. Prináša nám stíšenie, všeobjímajúce nič, z ktorého sa môžeme pripraviť na to nové, čo prichádza z nášho vnútra. Je to čas medzi nádychom a výdychom. Je to čas hlbokého spojenia s našimi predkami.