16.06.2010

Komunikácia s deťmi počas vnútromaternicového vývoja

Mgr. Zuzana Mališová, INFODOM, 2008

Komunikácia s deťmi počas vnútromaternicového vývoja a komunikácia s nehovoriacimi detmi

Moje prvorodené dieťa je ťažko zdravotne postihnuté. Dodnes si pamätám okamžik, keď ma po prvýkrát napadlo, že malý nebude v poriadku, pretože ja som bola dlho a vážne chorá. Tá myšlienka a ten strach sa mi, žiaľ, naplnili. Miško sa narodil predčasne a mal komplikácie počas pobytu v inkubátore ? dostal infekciu a prestal dýchať.

Od začiatku môjho druhého tehotenstva som bola vedená ako riziková gravidita a brala som lieky na udržanie tehotenstva. V prvom mesiaci tehotenstva som zhruba v termíne menštruácie krvácala. Mala som obrovský strach, či to druhé dieťa bude v poriadku.

Mala som však aj obrovské šťastie. Počas tehotenstva som absolvovala kurzy One brain- teda kurzy odblokovania stresu. (Do začiatku tehotenstva 4 kurzy, počas tehotenstva 5 ďalších nadväzných kurzov). Dá sa povedať, že som bola stredobodom diania na kurze, pretože tak ako sme sebe svalovým testom testovali hodnoty potrebné pre odblok, tak sme sa s dieťaťom v brušku vďaka svalovému testu aj "rozprávali". Svalovým testom zisťujeme silný a slabý sval na danom testovanom svale. Pri dotazovaní dieťaťa sme preto používali otázky, na ktoré sa dalo odpovedať "áno" (silný sval, súhlas) a "nie" (slabý sval, čo znamená, že otázka spôsobila stres).

Testovali sme cezo mňa matku, pričom sme použili moje telo ako vodič. Bolo zaujímavé, že na tom istom svale sa "áno" mňa ako matky a "áno" dieťaťa v intenzite svalového napätia výrazne líšilo. Takto sme zisťovali momentálny stav dieťaťa cez škálu pocitov nazývanú barometer.

Pokiaľ sme chceli pracovať len s dieťatkom, bolo potrebné dať mu slobodu vo vyjadrovaní, i keď občas sa objavilo, že som si veľmi želala "inú" odpoveď, čo však testujúci okamžite na reakcii svalu vycítil a bolo mi povedané: "Mama, ty sa nám do toho nepleť." A tak som pochopila, že dieťa JE od počatia samostatná bytosť a nemusí sa stotožňovať s pocitmi rodičov.

Pokiaľ sme chceli pracovať len so mnou ako matkou, požiadali sme dieťa, aby si spravilo auru (ochrana, vraj až 40metrov) a nechalo nás pracovať. Musím povedať, že na kurzoch som zažila obrovskú úctu k nenarodenému dieťaťu, ktoré bolo všetkými prítomnými chápané v prvom rade ako živá bytosť.

Dieťa si vedelo vypýtať od nás aj pokoj a nerušene spinkalo. Bolo to najmä po sono vyšetreniach, ktoré boli pre dieťa únavné a muselo sa na ne pripraviť a po nich si cca 2 hodiny oddýchnuť.

Raz moje dieťa niečo potrebovalo vyriešiť. Ja som mala za sebou nešťastný deň, v jednom kuse som drgala do pohárov, vylievala ich, dokonca mi doma spadla knižka do vane. A ľudovo povedané mi "netrklo", že dieťa niečo potrebuje. Keď mi to "došlo", išli sme sa pýtať dieťatka, čo je vo veci. Ihneď som si spomenula na situáciu, keď sa ma môj ocko spýtal, či pôjdem na odber plodovej vody, či je v poriadku. Odpovedala som, že nepôjdem, že je tam riziko, na ktoré si netrúfam, a že verím, že dieťa bude v poriadku.

Avšak semienko pochybností bolo zasiate. A tak sa dieťa, cez moje rozlievanie domáhalo komunikácie. To rozlievanie som si nevedela vysvetliť, naozaj som vnímala, že sa to deje samo. A tak sme vytestovali, že plodová voda je v poriadku. A pochopila som,  aké nebezpečné je čo i len v myšlienkach spochybňovať vlastné dieťa a to nielen počas tehotenstva, ale ihneď od momentu počatia.

Uvádzam  takmer prvú testovaciu príhodu...

Keďže som sa veľmi bála, že dieťa bude postihnuté, dieťa prebralo moje pocity a začalo sa podľa nich vytvárať. Našťastie sme na to prišli hneď v prvý mesiac a ako ja, tak aj dieťa dostalo možnosť, zmeniť voľbu a byť zdravé. Ja som dostala šancu rozmýšľať pozitívne o svojom dieťati. A snáď sa aj môjmu staršiemu synovi vďaka druhému tehotenstvu dostalo väčšieho prijatia odo mňa, ktoré sa neobmedzuje hodnotením, či je zdravý alebo chorý. Pre mňa je môj starší syn už ?len? Miško.

Keďže som sa naučila, že metódu odblokovania stresu je možné použiť aj ako nástroj pre komunikáciu s nenarodenými deťmi, automaticky som ten istý systém začala používať aj u Miška, ktorý je nehovoriaci. Celkovo sa kurzami one-brainu u mňa uvoľnila schopnosť lepšie využívať inutuíciu a tak som sa veľa vecí, čo Miško chce a potrebuje "dovtípila" k Miškovej spokojnosti a čoraz častejšie usmiatej tváričke. Boli a vždy sú veci, ktorými si nie som istá a preto sa práve pomocou testovania svalov Miška na jednoduché veci spýtam.

Opätovne pripomínam, že vytestovaný slabý sval znamená, že otázka spôsobuje stres, silný sval znamená, že otázka nespôsobuje stres, nemôžme ich jednoznačne interpretovať ako nie a áno. Metódu používam aj na odblokovanie Miška, napr. v prípadoch, keď sa sťažuje, že má ?bó?. Ako u každého človeka aj u neho sú veci a problémy, ktoré potrebuje riešiť a ktoré sú na emocionálnej (pocitovej) báze.

Na týchto problémoch vnímania a spracovania pocitov a stresu je možné veľmi dobre pracovať aj s ťažko viacnásobne postihnutými deťmi. Samozrejme celkový psychický a fyzický zdravotný stav dieťaťa je potrebné rešpektovať. Úspechy jednotlivých odblokov sú viditeľné, avšak nie je možné mať očakávania ako sú úplné uzdravenie dieťaťa a pod. Tým by sme dieťaťu našimi očakávaniami iba vytvárali tlak a veľký stres. Treba sa pripraviť na dlhodobú prácu na jednotlivých problémoch akými môže byť pocikávanie, zápcha, samostatný pohyb, vzťahy v rodine, ktoré môžu aj ťažko viacnásobne postihnuté deti vnímať ako problém, sebaagresia a pod.

Metóda odblokovania stresu sa používa na odblokovanie rôznych fyzických a psychických porúch, príznakov a stavov, počnúc napätím, nespavosťou, nervozitou, potením rúk, rôznym strachom, zajakávaním, alergiami, exémami až po poruchy učenia a správania sa. Rovnako aj mnohé závažnejšie zdravotné problémy majú základ v dlhodobom strese. Pokiaľ ste schopní zmeniť svoj systém rozmýšľania, cítenia a správania a ste schopní zmeniť aj svoje modely konania, môžete sa dostať aj z dlhodobých problémov a chorôb (fajčenie, bulímia, anorexia a mnohé ďalšie).

Ak máte záujem komunikovať s nenarodeným dieťatkom, či riešiť svoje vlastné problémy, objednajte sa u facilitátora metódy Three in One Concepts (http://www.amicusmind.sk/facilitatori)