Splnené želania...

Mgr. Zuzana Mališová, INFODOM, 2008

Narodila som sa hodná prijatia

Mgr. Zuzana Mališová, INFODOM, 2010

Komunikácia s deťmi počas vnútromaternicového vývoja

Mgr. Zuzana Mališová, INFODOM, 2008