01.01.2017

Vzduch – Spojenie s tichom v nás

ilustratívny obrázok

Bohyňa VZDUCHU Meluzína vládne od zimného slnovratu 21.decembra do 1.februára.Jej smer je sever. Je to čas najdlhšej noci a najväčšieho temna, po ktorom začne pribúdať svetlo. Prináša nám stíšenie, všeobjímajúce nič, z ktorého sa môžeme pripraviť na to nové, čo prichádza z nášho vnútra. Je to čas medzi nádychom a výdychom. Je to čas hlbokého spojenia s našimi predkami.

Farba Meluzíny je fialová, tmavomodrá až indigová a strieborná. Zvieraťom Meluzíny je sova a vtáci, ktorí prezimujú. Jej sviatok sa volá aj Yule.


Podľa staroslovenských povestí je zimný slnovrat časom, kedy sa rodí slnečné dieťa, slnečný syn Boha Svaroga, dieťa Svarožič. Svarožič potom každý deň ťahá v slnečnom kočiari svojho spiaceho otca po oblohe.


Existuje o nej povesť, ktorá vysvetľuje dávne rečenie, že Meluzína "spieva" v komíne a preto sa jej ako obetina dávala ku komínu múka, jabĺčko, či hrsť bylín. Patria k nej obrady vzduchu, najdôležitejším je vydymovanie a čistenie priestoru dymom napr. z vydymovadla (vykuřovadla, kadidla). Nemenej dôležitým spojením s Bohyňou vzduchu je aj tónovanie, spev, či zvuky ako také. Sami si môžeme dopriať čas a priestor a spojiť sa s vlastným telom, našimi predkami prostredníctvom zvukov a hlbokého stíšenia sa, meditácie.


Na vietor som sa nalaďovala listovaním v knihe kapesního prúvodce „Esenciální oleje“. Zapisovala som si tie, ktoré som nacítila ako tie správne vetrové. Aké vnemy sedia k vzduchu?  To, čo pripomína ticho, upokojenie sa, uvoľnenie dýchania a dýchacích svalov, bránice. A zrazu mi bolo dobre na duši, lebo vietor vo vlasoch lezúc na skale som vždy milovala. Poďte teda spolu so mnou objavovať vzduch. Ďakujem za nesmierne kvalitnú knihu a svoje napojenie.
Ako prvý som chytila do rúk Dorado Azul (Jablečník) a splynula som s ním vo vôni tak trochu pripomínajúcej eukalyptus. Táto vôňa mi priniesla naladenie na priestor vo mne, zrazu sa moje telo stalo chrámom pre živel vzduch. Okamžité vyčistenie hlavy od myšlienok priletelo na krídlach vône Wintergreen (Libavka), ktorá prináša aj uvedomenie si seba. Vyčistenie toho, čo nepatrí do našich životov, oddelenie sa od toho a u mňa aj momentálny popud ísť ihneď upratovať  priniesla vôňa Purifacation (Očista). Priniesla vyššie vibrácie čistoty. V jemnom pôsobení na jemnohmotné telá a auru mi pomohla vôňa White Angelica (Biela Angelika). Poskytla čistému vnútornému priestoru pláštik Ochrany, nadobudnutie sily, ktorú trieštime mimo seba tým, že niečo chceme. Cítila som väčšie ohraničenie sa v priestore, neviditeľné, no pevné hranice. Australian Blue (Austrálská modrá) poskytuje uzemnenie aj povznesenie v jednom, rozširuje vnímanie a priniesol mi pocit pokoja a hlbokého mieru. Deep relief (Hlboká úľava) pomáha uvoľniť napätie, ktoré nám neumožňuje byť v kontakte so sebou, otvára hlbšie spojenia so sebou. Esenciálny olej Clarity (Jasnosť) umožňuje jasné vnímanie zmyslov, akoby sa vnímanie zraku a čuchu rozšírilo. Dream Catcher (Lapač snov) som vnímala ako veľkú pomoc na uchopenie snových predstáv v realite. Niekedy prídu obrazy, ktoré prichádzajú z dávnej minulosti. Ich porozumenie aj vhľad do nich, či momentálneho stavu mysle a ducha nám môže poskytnúť Envision (Predtucha). V neposlednej rade sem patrí aj Gathering (Usebrání), ktorý z chaosu a ničoho vytvára pocit, že všetko je tak ako má byť. Má veľký vplyv, pretože zvyčajne sa v chaose nevieme sami zorientovať a pocit ničoho pred niečím mnohých z nás desí. To prázdno, v ktorom všetko vzniká je najtypickejší prejav energie vzduchu. Ticho medzi nádychom a výdychom. V čase zimného Slnovratu mnohí žijú v uponáhľanom svete a idú proti tej vnútornej potrebe kľudu, ktorá si žiada byť rešpektovaná. A netreba tu opomenúť ani veľký vplyv jednodruhového oleja – Pepermint (Mäta). Otvára a čistí dýchanie, čím nás krásne spája so živlom vzduchu a pôsobí očistne na našu myseľ.