22.10.2017

Starena - Bohyňa Morena

ilustratívny obrázok

Morena je bohyňou konca, starena, vedma. Vládne od Dušičiek (Samhain) do zimného slnovratu (2.novembra do 21.decembra). Je nielen Bohyňou smrti, ale aj transformácie, zmeny – staré v nás musí umrieť, aby ho mohlo nahradiť nové. Príroda sa ukladá k zimnému spánku. Zvieratami sú havrani a vrany. Farba je čierna. Smer je severozápad.

Moje vnímanie Bohyne Moreny je späté s výstižnou piesňou Kola roka a vôňami esenciálnych olejov, ktoré používam. Morena je v mojom živote spojená s púšťaním, prepúšťaním a odpúšťaním a s rituálnou prácou k tomu prislúchajúcou. Chápem ju ako súčasť menštruačného cyklu každej ženy, vnímam ju ako sprievodkyňu životom. ďakujem za jej silu a liečivú silu púšťania.

Mnohé oleje Moreny mi rezonujú s olejmi vybratými v ohni, no tu som sa zamerala na transformačnú stránku olejov, schopnosť premeny.  Hellichrysum (Slamienka, smil) veľmi silne čistí krv, modriny, pomáha uvoľniť napätie. zároveň vyživuje miesto, ktoré to práve potrebuje a pomáha nám silne sa zvnútorniť, upokojiť a precitnúť vo svojom tele. Release (Uvoľnenie) pomáha uvoľniť staré emócie, hnev, čistí pečeň, čo je silná transformačná práca. Svojou sladkou vôňou pomáha postiť aj to, čo urputne držíme v hlave, v systéme presvedčenia a nechceme sa toho vzdať kvôli tomu, že to vnímame ako svoju identitu, svoje JA. Trauma Life (Životná trauma) nás spomienkami hodí do pocitu viny, strachu, hnevu, odlúčenia, neuvedomenia a pomáha nám tento stav pustiť, odpustiť, zmeniť. Surrender (Odovzdanie)nám umožní odovzdať pochopeniu videnú traumu a energeticky sceliť rany tým, že ich odovzdáme vyšším silám. Transformation (Transformácia)keď akútne neviem, čo, ako a prečo sa nám deje, táto vôňa nás núti ostať v sebe, nevstupovať do chaosu zvnútra, či zvonku. Táto vôňa umožňuje ochotu vidieť a vnímať svoju vnútornú pravdu. Cistus (Ruža šáronská) je skalnička, ktorá nás napája na dušu, umožňuje jej prejaviť sa, nájsť v sebe ten nový smer a zámer. Highest potential (Najvyšší potenciál) nám umožňuje integrovať zažítú transformáciu, integráciu a obsiahnuť múdrosť, ktorej sa nám dostalo od Bohyne Moreny, pani transformácie. Vrátila nás späť k svojej duši, tak ako to robí vždy, keď strácame svoju vnútornú pravdu a zabúdame na ňu, na dôvod svojho bytia tu na Zemi.