31.07.2017

Bohyňa Matka a Lammas

ilustratívny obrázok

Roda je Bohyňa Matka. Prichádza 1.augusta na dožinky. Tento sviatok sa nazýva aj LAMMAS a je to oslava hojnosti a plnosti. Jej farby sú zlatá, sýtožltá a oranžová . Vládne do 21. septembra. Je tou, ktorá plodí, rodí, vyživuje. Jej zvieratami sú včely a zvieratá, ktoré majú rohy. Jej smerom je juhozápad.

Kvalita tohto archetypu je hojnosť, plodnosť a ako matka nám všetko dáva z čistej lásky, stará sa o svoje dietky. Jej silné stránky sú nezištná starostlivosť, podpora, nepodmienečná láska, bezpečie a prijatie.
Bohovia a démoni Slovanov majú niekoľko desaťtisícročnú tradíciu. Aj keď sa to zdá veľa, je potrebné si uvedomiť, že svojich bohov a démonov Slovania prevzali od svojich predkov, ktorých pôvod a ideové predstavy siahajú až k počiatkom ľudstva a jeho civilizácie, rovnako ako v prípade iných národov. Neznamená to však, že všetky náboženské predstavy si starí Slovania plynule preniesli až do Stredoveku. Na utváranie sa náboženských predstáv malo vplyv veľa okolností. Starí bohovia a démoni dostávali nové prívlastky a z nich nové mená a nové mená starých bohov prinášali do sveta Slovanov aj iné kmene. Avšak aj keď sa menili mená nadprirodzených bytostí, samotný princíp sa nemenil. Tým princípom bolo rozdelenie nadprirodzených síl na božské a démonické, pričom božské boli mužskej podstaty a démonické ženskej podstaty. V najstaršom období muži a ženy uctievali bohov aj démonov na tých istých kultových miestach spoločne. Medzi bohmi a démonmi nebolo sporu, lebo k chodu spoločnosti a životu prírody boli potrebné obidva princípy – mužský aj ženský.  Najstaršie kultové miesta mali tvar kruhu a mágia kruhu hrala v obradoch významnú úlohu.
V slovanskom prostredí funkciu hlavného boha (Veľkého Otca) plnil PERÚN, funkciu hlavného démona (Veľkej Matky) plnila VELES. Na pôvodnú podobu Veles ako démona ženskej podstaty („bohyňu“) poukazujú aj zvyšky tradičných obradov u južných Slovanov, kde sa zachoval zvyk, že na dožinky vezú na voze ženu oblečenú v bielom, ktorá nesie veľký veniec klasov.
Veles je biela bohyňa života–ducha – Veľká Matka. Slovanská Veles bola pôvodne DUCH, ŽIVOT. Velesou (životom – duchom) bola pomenovaná všemocná, bližšie nedefinovaná a nespredmetnená sila, ženský princíp. Najstarším obrazom Veles bol biely had – drak (ZMYJ). Táto predstava o Veľkej Matke sa zachovala v poverovej bytosti Bielom Hadovi, ktorý sídlil na Slovensku pod prahom každého domu, bol ochrancom rodiny a hospodárstva. Bol to predok rodiny, pôvodne ženského rodu, samotná Veľká Matka Veles. Pozostatkom po kulte VELES je tiež postava LUCIE, mlčiacej ženskej postavy, ktorá oblečená v bielom v polovici decembra upratuje po domoch. Lucia z domu pomocou husacieho krídla vyháňa nepriateľské sily a pripravuje ho tak na vstup do nového roku. Nami používané meno Bohyne matky - Roda pochádza zo slova „rod“, v zdrojoch je zmieňovaný aj Boh Rod.


S touto Bohyňou som najviac vnútorne spätá, možno preto, že som matkou štyroch chlapcov. Svoju najliečivejšiu cestu k sebe, do Avalonu som zažila počas sviatku  Lammas a sila tejto Bohyne vtedy napĺňala Chrám Bohyne v Glastonbury. Keď som vyberala vône pre Bohyňu Matku, vyberala som tie, ktoré liečia lono a tie, ktoré v sebe obsahujú jemnosť, nežnosť, plnosť, kvality archetypu Matky. A možno pre mnohé a mnohých z Vás voňanie týchto vôní bude rovnakým sebaliečením ako tomu bolo u mňa. Zo srdiečka Vám toto požehnanie prajem.
Elemi – korenistá vôňa, ktorá až zaštípe v nose, otvára nás svetu a povzbudzuje zmysly, pomaličky sa rozpína v našom vnútri, pôsobí na trávenie a dutiny, ktorým dopraje jemné, ale hlboké čistenie. Starostlivá, nežná, vyživujúca energia, upokojuje vzdor, vracia do seba tých, ktorí ulietavajú. Upokojuje a hladká dušu, vracia späť k sebe, čo je u ženy jediné – prepojenie sa so svojím lonom.
Myrha – čo iné ak nie práve táto vôňa? Na prvé čuchnutie trošku ostrá, no keď sa do nej ponoríme, rozvinie sa jej jemná, balzamová vôňa, ktorá nás prepája s lonom a dušou. Spája nás so súcitom, jemnosťou, porozumením, pochopením, všeobjímajúci obraz ženstva ako takého... toho čo bolo, je, aj čo bude.
Hyssop – Yzop – dráždivá, silná vôňa, ktorá ide cez mozog, do tela, pôsobí silne uzemňujúco, dopraje spočinutie v náručí Matky Zeme, Bohyne, Univerza.
TangarineTangerinka - jemná, nežná, priam rozťahuje ústa do úsmevu vychádzajúceho zvnútra, prináša život do maternice, živosť, plnosť.
Ocotea – jemnejšia škoricová vôňa, pomáha pankreasu k tvorbe inzulínu, je vhodná na masáž sleziny, pre tých, čo zajedajú emócie. Vôňa poskytuje bezpečie, pokoj, kľud, pokoru a teplo nášho vnútorného domova. Byť v spojení so sebou je veľká vec.
Aundance – Hojnosť – prináša hojnosť, plodnosť, plnosť, vnútorný úsmev, spokojnosť, šteklenie a motýle v brušku, natretá na srdiečko nás otvára voči svetu, natretá na lono nás ukotví v časopriestore.
Fennel – omotá hlavu, upravuje  trávenie, upokojuje.
Grounding – Uzemnenie – hoci názov by nás ťahal k zaradeniu k vôňam zeme. Veď  je, že aj matky občas potrebujú rýchlo uzemniť, upokojiť, prepojiť a tento olej je na to priam stvorený. Olejček nás odprostí od myšlienok, vyčistí hlavu a zo zúrivej matky sa môže stať kráľovná Matka, šíriaca okolo seba dávajúcu náruč a múdrosť. 
Množstvo esenciálnych olejov vnímame a cítime a rozlišujeme ako príjemné, či nepríjemné v závislosti od fázy nášho menštruačného cyklu. Prosím dodržujte pravidlá pre koncentráciu olejov a vystavovanie sa slnku!!!