Charakteristika metódy

Používaním metódy odblokovania stresu sa môže posilniť pocit bezpečia a sebaúcta, takže ľudia majú možnosť urobiť voľbu, a teda tvoriť svoju vlastnú skutočnosť.

Koncept tri v jednom

Spracované podľa www.liklakaustria.com - Johanna Lehner

Náš súčasný život je silne určovaný minulosťou. Sú situácie, ktoré nás formujú nielen pozitívnym ale aj negatívnym smerom. Nepríjemné situácie z minulosti často ovplyvňujú našu prítomnosť a tiež budúce rozhodnutia.

Zameraním Konceptu tri v jednom je objasnenie každej negatívnej a emocionálne nabitej situácie, ktorá obmedzuje naše súčasné voľby a formuje náš systém presvedčení (to, čomu veríme, že sme).

Metóda

Koncept tri v jednom je metóda, ktorá sa zaoberá negatívnym emocionálnym stresom. Bola založená v roku 1983 Gordonom Stokeom a Danielom Whitesidom.

Koncept 3 v 1 je založený na najnovších štúdiách výskumu mozgu, kombinovaných s ázijskými a západnými vedomosťami. Metóda používa testovanie svalov - biologickú spätnú väzbu založenú na dotknutí sa svalu a zistení jeho momentálneho svalového napätia.

Aj napriek tomu, že sme sa v myšlienkach vyrovnali s negatívnymi skúsenosťami, naše telo si často tieto situácie stále pamätá. Cieľom metódy je rozpoznať a prelomiť bloky v komunikácii medzi telom, emóciami a mozgom. Môže sa používať v rámci individuálneho sedenia, rovnako ako aj pri tréningových sedeniach.

V metóde sa používajú nasledovné pojmy:

Štruktúry/Funkcie

Štruktúry/funkcie sú unikátny vzor myslenia/konania/emócie, ktorý určuje črty našej tváre a vzhľad nášho tela. Ak porozumieme štruktúram/funkciám svojim aj ostatných okolo nás, sme schopní ľahšie akceptovať konanie a názory ostatných. Prestaneme brať správanie iných osobne.

To znamená, že náš vrodený, genetický základ, to ako inštinktívne myslíme, konáme a cítime, môže definovať náš základný vzorec správania sa v živote. Ak existujú pochybnosti o sebe samom, pocit viny a strachu, naša viera v naše inštinktívne sebavedomie sa môže stratiť.

Barometer správania

Barometer správania je unikátna stupnica našej vôle a pocitov. Klient cez svalový test ukáže, v ktorej časti barometra správania leží jeho/jej pocity so zreteľom na tému, na ktorej momentálne pracuje.

Správny svalový test/biofeedback

Testovanie svalov je biologická spätná väzba založená na dotknutí sa svalu a zistení jeho momentálneho svalového napätia, ktoré nám môže poukázať na stres a pôsobenie negatívnych emócií. Týmto spôsobom môžeme komunikovať s podvedomím tela a bunkovou pamäťou nezávisle od toho, čomu verí naša vedomá mysel.

S konceptom tri v jednom bola vyvinutá krásna metóda, ktorá nám dáva možnosť zmeniť náš život veľmi jednoduchým spôsobom. Pomáha nám uľahčiť bremená minulosti alebo ich zmeniť na zmysluplnú životnú skúsenosť. Batoh životných skúseností sa nestratí, jednoducho sa stane ľahším!  Je to priamočiary proces, ktorý nám dáva schopnosť vidieť bolestivé zážitky z neutrálneho hľadiska a nájsť tvorivý postup na vyriešenie budúcich skúseností.

Oblasť použitia

  • Poruchy učenia
  • Prehnané požiadavky na jednotlivca ? pocit preťaženia/tlak na výkonnosť
  • Bloky pri učení sa (Písanie, čítanie, cudzie jazyky, atď.)
  • Vystupovanie na verejnosti
  • Robenie skúšok
  • Pamäť
  • Všetko, čo sme prestali robiť, pretože si myslíme, že nemôžeme

Ako sa môže ukázať negatívny stres?

Negatívny stres sa objaví, keď znovu v hlave prechádzame zložitými situáciami a stále máme v mysli nepríjemný obraz, alebo cítime tlak, keď na ne myslíme.

Negatívny emocionálny stres/pochybovanie o sebe: neustály nátlak, napätie; sa často môže prejaviť rozprávaním sa so sebou samým, čo vyjadruje pochybnosti o sebe samom.

Koncept tri v jednom znamená spojenie tela, mysle a duše.

Nie sú žiadne vekové obmedzenia. Najmladší klienti sú bábätká, ktoré absolvovali svoje prvé sedenia v matkinom lone...

Otázka pre zakladateľov Konceptu tri v jednom Gordona Stokesa a Daniela Whitesida: Čo by ste si želali, aby ľudia Konceptom tri v jednom dosiahli?

Gordon a Daniel odpovedali:

Boli by sme radi, keby si každá osoba vytvorila jeho/jej realitu v akomkoľvek čase. Každý by mal vedieť, že má moc vytvoriť čo chce dosiahnuť vo svojom živote. A každý človek by mal vedieť, že on/ona má na výber, dokonca aj keď situácia vyzerá beznádejne. Používaním metódy odblokovania stresu sa môže posilniť pocit bezpečia a sebaúcta, takže ľudia majú možnosť urobiť voľbu, a teda tvoriť svoju vlastnú skutočnosť.